Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2010

Velp, 23 april 2009

Opening kandidaatstelling lijsttrekker

In maart 2010 kiezen de inwoners van de gemeente Rheden een nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe bestuur van D66 Rheden wil D66 weer een plek in de raad bezorgen.

Gezien de huidige peilingen verwachten we meerdere raadszetels te verwerven. Bij verkiezingen hoort een kandidatenlijst met kandidaten en een lijsttrekker. U kunt zich als lid van D66 vanaf 27 april 2009 tot 27 mei 2009 kandidaat stellen voor de functie van lijsttrekker. De periode van kandidaatstelling van de overige kandidaten is van 18 augustus 2009 tot 18 september 2009. U krijgt daarover nog nader bericht.

Om u kandidaat te kunnen stellen moet u volgens de Kieswet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet stemgerechtigd zijn voor de betreffende verkiezing.
  • U moet op het moment van de verkiezing 18 jaar zijn (op 3 maart 2010).

D66 stelt bovendien als eisen:

  • Een lid moet op het moment van het sluiten van de kandidaatstelling een half jaar lid zijn van D66. Dat betekent dat u, indien u zich kandidaat stelt voor de functie van lijsttrekker, voor 27 november 2008 lid van D66 moet zijn geworden. Het halfjaar lidmaatschap geldt voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, Gemeenteraad en Waterschap. Leidend is de ingangsdatum van het lidmaatschap zoals geregistreerd in de landelijk gevoerde ledenadministratie.
  • Daarnaast moet een kandidaat bij sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting hebben voldaan.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind juni aanstaande kiezen de leden de lijsttrekker. De exacte datum volgt nog.

Uw kandidaatstelling kunt u schriftelijk of per email versturen naar:

Secretaris D66
Afdeling Rheden
Enkweg 33 6881 LX VELP
ron.konig@planet.nl

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Bestuur D66 afdeling Rheden www.D66rheden.nl

Bert Hageman, Krista den Hertog-Heins, Ron König, Aart Nugteren.