Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 januari 2010

Opinie Traverse Dieren

De komende weken gaan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Rheden besluiten over het project 'Traverse Dieren'. Na jaren praten wil men nu de zogenaamde “variant 3a” gaan realiseren. Daarmee krijgt Dieren een verdiepte ligging van de provinciale weg, ongelijkvloerse kruisingen bij de Harderwijkerweg en Wilhelminaweg en nog enkele verbeteringen elders. Het lijkt ons hoog tijd dat de politiek open kaart gaat spelen met de inwoners in Dieren. De harde boodschap is dat deze “variant 3a” niet zal worden gerealiseerd. Nu niet en ook over tien jaar niet.

In de huidige ramingen is er minstens 90 miljoen nodig om variant 3a aan te leggen, terwijl er zo'n 80 miljoen beschikbaar is. Vanuit het Rijk zal er geen geld meer bijkomen en ook provincie en gemeente zijn niet bereid de portemonnee opnieuw te trekken. Daarmee is variant 3a bij voorbaat onbetaalbaar. Een tekort van ruim 10 miljoen overbrug je niet door te zoeken naar 'optimalisaties', zoals in de stukken eufemistisch staat.

Nee, het zal radicaal anders moeten. Politici moeten niet – uit een soort misplaatste drang naar consistentie – krampachtig blijven vasthouden aan een ooit bedachte variant, maar kijken op welke manier de problematiek in Dieren het best kan worden opgelost met het beschikbare geld. Dat begint met de erkenning dat niet alleen de ooit bedachte tunnel onbetaalbaar is, maar ook de nu voorliggende verdieping van de provinciale weg.

Wanneer die mentale hobbel eenmaal genomen is, ontstaat er een alternatief dat enerzijds betaalbaar is en anderzijds helemaal zo slecht nog niet is. Misschien zelfs beter. In plaats van de provinciale weg te verdiepen, wordt de Harderwijkerweg met een tunnel onder het spoor door geleid. Daarnaast zou een kleine tunnel onder de Wilhelminaweg meegenomen kunnen worden met de inrichting van het stationsgebied. Voor het verbinden van het noorden van het dorp met het zuiden is dit ook een goede oplossing. Immers, het spoor is misschien wel een meer bepalende doorsnijding van het dorp dan de provinciale weg. Zeker als in de nabije toekomst het goederenvervoer over het spoor volgens planning enorm zal toenemen.

Dit idee is niet door ons bedacht. In de Gelderlander van 3 december 2009 suggereerde wethouder Kuiper al dat genoemde tunnels onder het spoor gerealiseerd zouden gaan worden. Hij zei toen ook dat andere dingen dan misschien niet gedaan zouden worden, zonder dat concreet te maken. Hij doelde toen ongetwijfeld op de verdiepte ligging van de provinciale weg. Die zou moeten sneuvelen om de boel betaalbaar te houden, maar kennelijk vond hij het toen niet opportuun dat publiek te maken.

Maar waarom zou je niet gewoon eerlijk zijn naar de inwoners van Dieren? Iedereen die zegt vast te houden aan variant 3a, weet dat dat niet realistisch is. D66 wil vaart maken in Dieren. Daarom kiezen wij wél voor tunnels onder het spoor en niet voor een dure verdiepte ligging van de provinciale weg. Dan praten we eindelijk weer over oplossingen en niet over illusies.

Martijn Leisink, fractievoorzitter D66 Gelderland
Krista den Hertog-Heins, lijsttrekker D66 Rheden