Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juli 2014

Algemene Beschouwingen juni 2014

Een blik vanuit de burger, vanuit de inwoner

Vanavond wil D66 met u kijken naar onze gemeente Rheden. Vorig jaar hebben wij dat gedaan vanuit het blikveld van onze rijksoverheid. Dit jaar doen wij dat vanuit het blikveld van onze inwoners.

Wat ziet de inwoner? Allereerst hopen wij dat de inwoner geniet van alles wat onze gemeente te bieden heeft: een prachtige, groene gemeente waar het fijn wonen en werken is. Er zijn gelukkig veel zaken die goed gaan. Gemeente Rheden is relatief veilig, goed onderhouden en het armoedebeleid is in orde. Ouders hebben vrije keuze bij het kiezen van een school voor hun kinderen en de zorg is gemakkelijk toegankelijk. Wij beschikken over podia voor de kunsten en over uitstekend muziekonderwijs. De inwoner kan op zondag boodschappen doen. Sportverenigingen floreren en gemeente Rheden knapt de verschillende sportterreinen op. De financiële huishouding van Rheden is in orde en samen hebben wij gestreden tegen verdere toename van het goederenvervoer over de IJssellijn. Wat wij natuurlijk ook zullen blijven doen. Ja, tot zo ver is alles goed in de gemeente Rheden.

De verkiezingen zijn geweest en er is een nieuw college en een nieuwe raad. Er gaan dingen veranderen. Er komt een werkgroep bestuursstijl en burgerparticipatie staat hoog op de agenda. D66 vindt dat belangrijke ontwikkelingen. Want de democratie heeft een nieuwe boost nodig. Wij hebben het boekje Tegen verkiezingen van David van Reijbroeck gelezen. Hij spreekt van het vermoeidheidssyndroom van de democratie. Om korte termijn politiek te voorkomen moet er wat veranderen.

Ook Jeroen Zandberg zegt: politiek is er voor om verschillen bloot te leggen. Dan krijg je democratisch debat en ontstaan nieuwe waarheden. Dat klinkt mooi. Ook dat pleit voor meer debat in de openheid. Zandberg zegt het volgende:
het principe van democratie is de ander te (her)kennen en te kennen.

Voor ons reden om achter een actievere bestuursstijl te staan. Meer open, meer invloed voor inwoners. Bijvoorbeeld door middel van de pitches die wij in april hebben gehouden en waar inwoners hun ideeën konden vertellen. Een goed begin van een andere stijl.

D66 denkt dat in deze tijd twee aandachtspunten van belang zijn voor de burger, namelijk:

1. Voor de inwoner gaat er veel veranderen.
2. De privacy van inwoners staat onder druk.

1.     Regelingen worden anders. Dat zorgt voor verwachtingen over de uitvoering van verschillende taken. Verwachtingen van de inwoners, maar ook verwachtingen vanuit de politiek.
Want willen we dat er wat verandert voor de inwoners?
Of mag er niets veranderen voor de burgers?
Dat is een interessante discussie.

Feit is dat wij als gemeente te maken gaan krijgen met de decentralisaties. Daar hoort een korting bij. Wij krijgen dus minder geld en moeten wel dezelfde taken uitvoeren. Ook weten we inmiddels dat wij moeten bezuinigen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze bezuinigingen voor een groot deel kunnen worden uitgevoerd door realistisch te begroten. Wij denken dat de discussies open gevoerd moeten worden en dat verwachtingen op elkaar moeten worden afgestemd. Laten wij daarbij vooral luisteren naar onze inwoners.

2.    de Privacy: De privacy staat onder druk. Hiervoor zien wij twee oorzaken: de digitale samenleving en de decentralisaties.
De decentralisaties zijn spannend en betreft vaak kwetsbare mensen. Denk aan de cliënten van de Jeugdzorg. Wat gebeurt er met de gegevens van deze mensen? Komen die op het bureau van de wethouder? Staan die in een goed beveiligd systeem? D66 maakt zich zorgen over de privacy van burgers.

Want er zit ook spanning tussen privacy en onze digitale samenleving. Daarom zijn wij blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een privacyhandvest gaat komen. Ons inziens van groot belang. Zodat medewerkers, raadsleden, collegeleden en inwoners bewust gaan worden hoe zij het beste met gevoelige informatie kunnen handelen. Zodat een ieder bewust is van het feit dat onze gegevens zeer waardevol zijn. Voor ons zelf, maar helaas ook voor anderen die er misbruik van kunnen maken.

D66 is sociaal en liberaal. Wij streven naar een prettige woonomgeving voor onze inwoners. Waarin zij er op kunnen vertrouwen dat wij met hun gegevens zorgvuldig omgaan. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. Want u weet, D66 streeft naar duurzaamheid en ook dat is duurzaam: op een goede, integere manier met elkaar omgaan.
Wij willen namelijk samen met de inwoner vooruit!

Krista den Hertog-Heins
Fractievoorzitter D66 gemeenteraad Rheden