Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 oktober 2014

Geen hoogbouw in Velp Noord

D66 heeft samen met de fractie van de VVD 28 oktober 2014 een motie ingediend.
Wij dragen hierin het college op om voor 25 november 2014 met een voorbereidingsbesluit te komen voor een ontwerpbestemmingsplan, waarbij de maximale nokhoogte voor de locatie Hogeweg 1-3 te Velp maximaal 10 meter wordt. Hierdoor is het dan niet meer mogelijk om hoger dan 10 meter te bouwen.
D66 is hier erg blij mee. Hoogbouw in onze gemeente vinden wij niet passend. Ons handelen krijgt richting vanuit de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Duurzame toekomst betekent voor ons ook een duurzame leefomgeving. Vanuit dat oogpunt doen wij er alles aan om de kernkwaliteiten van de gemeente Rheden te behouden.
De motie is raadsbreed aangenomen.