Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 januari 2015

Virtuele rampoefening IJssellijn – Hoe veilig is de IJssellijn?

Virtuele rampoefening IJssellijn – Hoe veilig is de IJssellijn?

De IJssellijn is een spoorlijn, die dwars door zes dorpen van de gemeente Rheden loopt. Veel inwoners langs het spoor maken zich dan ook zorgen over de veiligheid van de spoorlijn. Wat moet er gebeuren als er een goederentrein vol met gevaarlijke stoffen ontspoort midden in het hart van een van onze dorpen? Is de gemeente voldoende voorbereid op een goederentreinramp? Voor welke uitdagingen komen de hulpverleners te staan? Kortom, hoe veilig is de IJssellijn?

Daarom is op initiatief van D66 op 5 november 2013 in de gemeenteraad een amendement aangenomen, dat het college de opdracht gaf om een realistische rampenoefening uit te voeren op en rond het spoor. Deze oefening is uitgevoerd door middel van een rampensimulatie. Van de simulatie is een korte film gemaakt, die aan de gemeenteraad is gepresenteerd. In het filmpje is duidelijk te zien dat hulpverleners voor gigantisch moeilijke uitdagingen komen te staan. Uitdagingen die misschien wel te groot zijn om aan te gaan.

D66 Rheden blijft daarom een fel tegenstander voor toename van het goederenvervoer op de IJssellijn. Naast andere bezwaren zoals trilling-, geluidshinder en het probleem met de bereikbaarheid van de hulpdiensten, zijn de risico’s, die toename van het goederenvervoer met zich meebrengt, veel te groot. D66 Rheden ondersteunt de gedachte van de gemeente Rheden het filmpje als lobbyinstrument te gebruiken om ook de landelijke politiek te overtuigen dat toename van het goederenvervoer niet verantwoord is.

D66 Rheden gelooft dat er alternatieven zijn voor het goederenvervoer over de IJssellijn. Denk bijvoorbeeld aan vervoer over water en short sea shipping. Deze mogelijkheden zijn wat ons betreft nog onvoldoende diepgaand onderzocht.