Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 november 2015

Uitgangspunten voor een tweede AZC in de gemeente Rheden

Op 24 november jl. hebben we in de Raad gesproken over de uitgangspunten voor een tweede AZC. De uitgangspunten waren onder andere dat er minimaal 1 km afstand gehouden moet worden van de bestaande locatie, een maximale capaciteit van 300 personen en het gaat om slechts 1 locatie.

Wij hebben ingestemd met de gekozen uitgangspunten omdat wij van mening zijn dat er in onze gemeente nog ruimte is voor een tweede AZC. We hebben daarbij beklemtoond dat bij de keuze voor een locatie, we veel waarde hechten aan het vroegtijdig informeren van omwonenden. Daarbij vinden we het tevens belangrijk dat de omwonenden betrokken worden bij de inrichting van de locatie.