Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 april 2016

Rheden gaat Circulair

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 19 april 2016 de kaderstellende startnotie Circulaire Economie vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan nu stappen gaan zetten en invulling er aan geven.

Circulaire economie omvat een ecologische- en een economische kringloop waarbij het behoud van waarde een essentieel uitgangspunt is.

Het behoud van waarde is in drie niveaus te verdelen, namelijk:

  1. hergebruik van producten;
  2. hergebruik van onderdelen;
  3. hergebruik van grondstoffen.

In de startnotie van het college miste D66 het behoud van waarde als uitgangspunt. Daarom heeft D66 het college een aanvullend kader mee gegeven:

Inzet op minimale waardevernietiging en maximaal hergebruik van producten en grondstoffen”.

Het amendement van D66 is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Wat vindt u als D66-er van circulaire economie in de gemeente Rheden? Wat vindt u daarbij belangrijk?

Mail uw reactie naar Erik Roumen, D66.e.roumen@rheden.nl.