Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2016

Algemene Beschouwingen 2016

Voorzitter, raadsleden, college, inwoners van Rheden,

Wij hebben ons afgevraagd hoe we in een sterk veranderende samenleving harmonie behouden en richting kunnen geven aan een duurzame toekomst?

 • Als landen binnen de EU in zich zelf gaan keren, en muren gaan bouwen in plaats van afbreken.
 • Als er in de maand juni zoveel regen is gevallen dat het een heus record is, met 2 keer zoveel regen als gemiddeld.
 • Als lokale politici worden bedreigd omdat ze hun mening geven.

Voorzitter; D66 in Rheden heeft weinig invloed op het Europees sentiment in Europa, de regen zal voorlopig gewoon blijven vallen en er zullen altijd mensen zijn die zich buiten de wet begeven. Gelukkig hoeft dat ook niet. In Rheden zijn we op de goede weg. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en we zien dat veel is gericht op het creëren van een samenleving waarin in harmonie met elkaar wordt omgegaan. Ongeacht afkomst, fysiek gestel of zorgvraag.

voorzitter; D66 kijkt terug op een periode waarin we als raad en college veel hebben kunnen bereiken. De door sommige verwachte chaos in het sociaal domein is uitgebleven. De tuin van Sjef heeft uitstel, de longboarders kunnen ook op de Posbank terecht en de klimaat doelstellingen zijn vertaald in een mooi beleid.

En dat, in een sterk veranderende leefomgeving, waarin wij ons steentje willen bijdragen:

 • om de harmonie te behouden
 • en het door een duurzame bril te bezien.

Duurzaam betekent, voorzitter, beslissingen nemen zodanig dat ook een volgende generatie niet beperkt wordt in haar mogelijkheden. Enkele belangrijke zaken voor ons zijn:

 1. een keuze voor de inrichting van Presikhaaf Bedrijven waarbij de toekomst van de werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Een keuze waarbij de nieuwe voorziening ook in de toekomst is gewaarborgd. Geen keuze met veel risico’s.
 2. Investeren in de gezondheid van onze jeugd is ook duurzaam. Voor ons zijn wat dat betreft schoolgym en schoolzwemmen belangrijke pijlers.
 3. het durven na te denken over onze toekomstige milieu en energievraagstukken. We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gemaakt. Denk aan de notitie circulaire economie waarbij D66 met een amendement aan het aspect “waarde behoud” een ruimere invulling heeft gegeven. We zien veel ontwikkelingen op het gebied van windenergie, en hopen op termijn daar ons voordeel mee te doen. Binnen onze gemeente zien we nog weinig terug van deze ontwikkelingen. We zouden verder willen en zijn van mening dat we ons niet moeten laten blokkeren door welke grenzen dan ook. Daar is het te belangrijk voor. En dat vraagt durf.
 4. Waar wind onuitputtelijk is, geldt dit niet voor fosfaten. De prognose is dat deze voor het voedsel belangrijke grondstof snel opraakt. Het zou mooi zijn als we vanuit onze gemeente hier iets kunnen betekenen.

Harmonie wil zeggen in overeenstemming; in samenklank iets bereiken. De afgelopen periode hebben we gezien dat we met de Raad gezamenlijk veel hebben bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van Asielzoekers. Maar ook de manier waarop de decentralisatie van het sociale domein zijn beslag heeft gekregen. D66 heeft hier kritisch en constructief meegedacht. Hoewel een voorbehoud nog op z’n plek is, is er weinig wanklank tot nu toe.

Twee onderwerpen wil ik uitlichten:

 1. Open staan voor onze inwoners in het bestuurlijk proces. Daar waar de inwoner mondiger en kritischer wordt, is het van groot belang hem ook de ruimte te geven om zijn opvattingen helder te maken. Laat hem mee denken en bijdragen aan het inrichten van zijn eigen leefomgeving. Het is inmiddels ondenkbaar geworden dat er een besluit wordt genomen zonder dat de inwoner erbij betrokken is geweest. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van de structuurvisies bij onze dorpen. Participatie is niet alleen de regel, het is de standaard.
  We zijn blij met de voorstellen vanuit de werkgroep nieuwe bestuursstijl. En het is daarbij goed om te horen dat de werkgroep bestuursstijl met een voorstel komt hoe we de jeugd beter kunnen betrekken. D66 verwacht hier veel van.
 2. Het gebruik van onze mooie groene omgeving. We wonen in een uniek maar bovenal bijzonder fraai stukje Nederland waar zelfs de Italiaanse wielrenners van onder de indruk zijn. Deze mooie omgeving willen we graag delen met anderen zonder dat het ten koste gaat van de natuur. We zien graag dat gebruik, in combinatie met natuurbehoud en recreatieve exploitatie goed geregeld wordt. Het masterplan Recreatie en Toerisme krijgt steeds meer vorm en zal hier inzicht in geven. Wij zijn daarbij voorstander ondernemers meer te betrekken bij de besteding van de gelden die worden verkregen via de toeristenbelasting.

Tot slot voorzitter wij zijn blij om te kunnen constateren dat we geen muren om Rheden bouwen, goed inspelen op de klimaatverandering en in een harmonieuze gemeenschap leven. Wij blijven werken aan een duurzame gemeenschap waar mensen samen en in harmonie kunnen leven.