Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 september 2016

Privacy handvest gemeente Rheden vastgesteld

Onze gemeente werkt steeds meer met vertrouwelijk informatie van bewoners. Met name door de veranderingen in het sociaal domein is de hoeveelheid informatie die door de gemeente wordt gebruikt toegenomen. Belangrijk is dat de gemeente zorgvuldig omgaat met deze privacygevoelige gegevens. In november 2015 heeft D66 daarom een motie ingediend die vraagt om een privacy handvest in onze gemeente. Een dergelijk handvest beschrijft de belangrijkste uitgangspunten hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Op 19 juli jl. heeft het college een privacy handvest vastgesteld. Hier zijn we erg blij mee omdat het een duidelijke richtlijn en verklaring is dat binnen onze gemeente zorgvuldig wordt omgegaan met privacy gevoelige informatie. Het college heeft toegezegd dat voor mei 2018 het handvest nader zal worden aangepast aan de Europese privacy richtlijnen.

Dorus Klomberg
Fractievoorzitter

 

30 augustus 2016