Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 oktober 2016

Masterplan Recreatie en Toerisme door de Raad aangenomen

In de Raadsvergadering van 27 september jl. is het Masterplan Recreatie en Toerisme door de Raad aangenomen. Onder verantwoordelijkheid van onze wethouder N. Olland is een mooi en praktisch plan gemaakt dat ook direct kan worden opgepakt. Het plan kreeg veel lof over de wijze waarop ondernemers bij het oplopen van het plan zijn betrokken; een wijze van participatie die wij als D66 voorstaan. Het plan moet een duw geven aan het recreatief verblijf op de Veluwezoom en dus in onze gemeente. Inhoudelijke zien wij mooie aanknopingspunten om daarmee de toeristische economie in onze gemeente aanmerkelijk te versterken; een doelstelling vanuit ons verkiezingsprogramma.
Het plan heeft een concreet uitvoeringsplan. In de afgelopen periode hebben we enkele D66 moties aangenomen, zoals de beschikbaarheid van elektrische laadpalen voor fietsen in de dorpen, het longboarden op de Snippendaalse weg en het markeren van het bezoek van de Giro (o.a. op de Posbank) aan onze gemeente. Deze passen uitstekend in de verdere uitwerking van het gemeentelijk toeristisch beleid en het college heeft dit dan ook opgepakt. Wij kijken uit naar het aan recreatie en toerisme verbonden evenementenbeleid dat in het voorjaar van 2017 aan de Raad wordt voorgelegd.
Kortom, een mooi resultaat waar we met zā€™n allen trots op kunnen zijn.