Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 november 2016

Motie Trajectcontrole A12

Trajectcontrole A12

Op 1 november is een motie van D66 over trajectcontrole op de A12 unaniem aangenomen in de raad.
De raad zegt daarmee het college te steunen in het onderzoeken van mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Rheden te verbeteren.

Dit omdat de gezondheid van onze bewoners van groot belang is, en een goede luchtkwaliteit daar een deel van uit maakt.
GGD Gelderland-Midden heeft een rapport geschreven waar 2 verbeteringen naar voren kwamen:
– Ten eerste het opnieuw invoeren van de trajectcontrole;
– ten tweede de snelheid verlagen naar 80 km/h.
En in de Gelderlander was te lezen dat de gemeente Arnhem in gesprek gaat met de staatssecretaris.

De raad verzoekt het college om, al dan niet samen met de gemeente Rozendaal en Arnhem, de staatssecretaris te verzoeken om op zijn minst de trajectcontrole weer in te voeren op het traject A12 Grijsoord-Velperbroek.