Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2016

D66 in de begrotingsraad van 8 november 2016: regeren blijft vooruit kijken!

Circulaire economie

Althans als het aan D66 Rheden ligt. ‘’Van raadsleden wordt juist verwacht dat ze vooruit en soms ver vooruit moeten kijken’’, sprak fractievoorzitter Dorus Klomberg over de jaarlijkse begroting. De opmerking refereerde naar de aanbesteding van het nieuwe zwembad. D66 vindt het een gemiste kans dat deze niet wordt aanbesteed op basis van de principes van circulaire economie. D66 zal zich blijven inzetten voor circulariteit, juist nu regeren uitdaagt vooruit te blijven kijken en te werken naar een duurzame toekomst.

Schoolzwemmen en jeugdzorg

Een voorwaarde voor een duurzame toekomst is een gezonde toekomstige generatie. Daarom heeft D66 een motie ingediend om het invoeren van schoolzwemmen te onderzoeken. ‘’Kinderen leren zwemmen vergroot niet alleen de veiligheid van de kinderen, maar zet ze ook in beweging en bevordert daarmee de fysieke en mentale gezondheid van jeugdigen’’, aldus Dorus Klomberg. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Ook blijft D66 de ontwikkelingen op jeugdzorg kritisch volgen en heeft daarvoor een motie van de SP ondersteund.

Recreatie en Toerisme

Duurzame toekomst vraagt ook om een goed onderhouden ruimte. Goed onderhoud van de openbare ruimte verlaagt het risico op ongelukken, vooral voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarnaast maakt goed onderhoud onze gemeente nóg mooier. D66 heeft daarom een amendement van de CU mee ondertekend om het onderhoud op openbare ruimte te verhogen. Dit is niet alleen goed voor onze inwoners, maar ook voor de uitstraling van deze bijzondere gemeente naar buiten toe. D66 volgt met veel belangstelling de ontwikkelingen op Recreatie en Toerisme, zoals het plaatsen van fietslaadpalen en het girofietspad op de Posbank. Zo straalt onze gemeente ook vitaal naar buiten toe.

Volgend jaar

In het volgende begrotingsjaar zullen op allerlei gebieden nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de nieuwe bestuursstijl die moet leiden tot meer betrokkenheid van de inwoner bij het bestuur. D66 kijkt vooruit naar deze ontwikkelingen en zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor een duurzame toekomst.

Namens de fractie,

Florian Ort (Raadslid)