Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 februari 2017

Behoud de straatcoach op straat!

In de raadsvergadering van 24 januari heeft D66 ingezet voor het behoud van de succesvolle straatcoaches. De aanleiding hiervoor was een voorstel vanuit het college van Burgemeesters en Wethouders de straatcoach te vervangen door het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaar (boa).

Rol van de straatcoach

Straatcoaches zijn professionals, die actief met overlast gevende jongeren in gesprek gaan over hun gedrag. Een andere rol van de straatcoach is de rol als verkenner. De straatcoach verzamelt unieke informatie over jongerengroepen, die vervolgens gedeeld wordt met andere belangrijke partners in het beleid tegen jongerenoverlast, zoals de politie en het jongerenwerk. Doordat de straatcoach dezelfde taal en cultuur heeft als de jongeren, kunnen ook jongeren het vinden met de straatcoach.

Inzet en resultaat beleid jongerenoverlast

Het huidige beleid met straatcoaches heeft een preventief accent. De samenwerking tussen straatcoaches en andere partners is erop gericht om problemen rond jeugdgroepen vroeg te signaleren en aan te pakken. Dit kan door ze aan te spreken op gedrag, te bemiddelen met de buurt of individuele groepsleden met problemen te helpen. Dit is goed voor het tegengaan van overlast op straat én goed voor de jongeren zelf.

Sinds 2011 is de inzet van straatcoaches een succesvol onderdeel van het beleid om jongerenoverlast aan te pakken. We zien dat het aantal meldingen van jeugdoverlast sinds 2012 elk jaar is gedaald. Ook zijn de andere belangrijke partijen, zoals het jongerenwerk en winkeliers, tevreden over de straatcoaches.

Amendement ‘’Behoud de straatcoach op straat’’

Om het succesverhaal voor de straatcoach voort te zetten, heeft D66 een amendement ingediend. In dit amendement werd gepleit om door te gaan met de inzet van straatcoach in plaats van het voorstel om jeugdboa’s in te zetten.

D66 is bezorgd dat door de inzet van boa’s, met de extra bevoegdheid te beboeten, het accent van het beleid tegen jongerenoverlast verschuift van preventie naar handhaving en repressie.

Helaas heeft ons amendement het met 12 stemmen voor (D66, SP en GroenLinks) net niet gehaald (15 stemmen tegen). Desondanks zal D66 met belangstelling de ontwikkelingen op het beleid tegen jongerenoverlast blijven volgen.