Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 maart 2017

Presikhaaf bedrijven: uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening in eigen regie

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Mensen met een WSW-indicatie kunnen in of via een sociale werkvoorziening (SW) werken.

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Alle ca. 275 WSWers in Rheden worden door de gemeente via Presikhaaf Bedrijven aan werk geholpen.

Al jaren kampt Presikhaaf Bedrijven met financiele tekorten in de uitvoering van het sociale werk. Binnen het college en de raad leeft daarom al langer het idee om het heft meer in eigen hand te nemen. Duidelijk is dat Presikhaaf Bedrijven, in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan. Dit brengt frictie- en uittredingskosten voor de gemeente Rheden met zich mee. Er zijn verschillende scenario’s met verschillende concequenties mogelijk, ook konden de uitgangspunten voor de afweging van de scenarios beter. Om meer duidelijkheid te krijgen hebben we samen met de SP het raadsvoorstel aangepast waarin het college gevraagd wordt de gevolgen van de scenario’s in juni in de raad te behandelen. De fractie zal dit proces nauwlettend volgen en altijd wegen of het belang van onze inwoners voorop blijft staan.

Dorus Klomberg
Fractievoorzitter