Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 juni 2017

Een streep door het blowverbod

Dinsdagavond 30 mei is het amendement van D66 door de Raad gesteund om een blowverbod binnen de bebouwde kom tegen te houden. In deze raadsvergadering behandelde de gemeenteraad het nieuwe alcohol- en drugsbeleid. Een van de voorstellen was om te onderzoeken of in de gemeente Rheden een blowverbod ingesteld kon worden.

Alcohol- en drugsbeleid

Alcohol- en drugsbeleid wordt opgesteld om het gebruik (en de veroorzaakte overlast) van alcohol- en drugsgebruik te verminderen. Een ander doel van alcohol- en drugsbeleid is om hulpverlening toegankelijker te maken voor mensen met alcohol- en drugsproblemen. D66 Rheden kon zich vinden in de meeste voorstellen van het alcohol- en drugsbeleid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld instemmen met meer voorlichting over alcohol en drugs aan jongeren en hun ouders of verzorgers. Een ander goed voorstel uit het alcohol- en drugsbeleid was om een aanpak te ontwikkelen om drugsgebruik bij groepen (te) jonge gebruikers tegen te gaan.

Blowverbod

Er was één onderdeel waar D66 niet in mee kan gaan. Dit betrof het voorstel om onderzoek te doen naar het instellen van een blowverbod in de openbare ruimte. D66 Rheden begreep niet welk probleem opgelost zou worden door het instellen van een blowverbod. De gemeente kan immers al optreden wanneer er sprake is van overlast door softdrugsgebruik.

D66 oordeelde daarom dat een blowverbod in gemeente Rheden onnodig is, omdat het college al over voldoende wet- en regelgeving bezit om op te kunnen treden bij overlast door softdrugs.

Het voorgestelde blowverbod was wat ons betreft ook onwenselijk, omdat het leidt tot onnodig extra wet- en regelgeving en een onnodige beperking van de vrijheid van onze inwoners.

Amendement

In de raadsvergadering van 30 mei diende D66, samen met de PvdA, een amendement in om het voorstel omtrent het blowverbod te schrappen. Het amendement is met een ruimte meerderheid aangenomen. Daarmee is het voorstel om te komen tot een blowverbod definitief geschrapt.

Florian Ort
Raadslid D66