Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 augustus 2017

Veiliger zwemmen door toegankelijk zwemonderwijs

Op 8 november 2016 diende D66 Rheden een motie in voor een onderzoek om alle basisschoolkinderen minimaal zwemdiploma A te laten halen. De aanleiding is de afnemende zwemvaardigheid van kinderen. Door betere samenwerking tussen scholen en organisaties en meer aandacht voor (bestaande) voorzieningen kan de zwemvaardigheid van onze jeugd worden verbeterd. Ook initiatieven om statushouders te leren zwemmen voorkomen onnodige verdrinkingen, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Afnemende zwemvaardigheid bij kinderen

De reddingsbrigade maakt zich ernstig zorgen om de snel afnemende zwemvaardigheid van de Nederlandse jeugd. Kinderen zwemmen gemiddeld steeds minder en slechter. Daarom heeft de reddingsbrigade bij de gemeente aandacht gevraagd voor beter zwemonderwijs.

Zwemvaardigheid in onze gemeente

Op initiatief van D66 Rheden is er een onderzoek uitgevoerd naar de zwemvaardigheid van kinderen in onze gemeente. Uit dit onderzoek bleek dat gemiddeld 96% van de kinderen in onze gemeente de basisschool verlaten met zwemdiploma A.

Echter ligt het percentage van kinderen met zwemdiploma A op een paar basisscholen duidelijk lager. De belangrijkste redenen zijn de hoge kosten van zwemles of moeilijkheden in de organisatie en vervoer naar zwemles. Een andere groep die extra aandacht verdient, zijn vluchtelingen en statushouders.

Investeren in zwemvaardigheid

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er in onze gemeente een aantal acties uitgezet. Zo hebben de Annie M.G. Schmidtschool en Puck en Co een idee om gezamenlijk een naschools zwemaanbod in te richten. Verder doet de gemeente onderzoek naar hulp aan gezinnen voor wie zwemles, vervoer en begeleiding te duur is. Ook worden bestaande voorzieningen zoals de Gelrepas en het Jeugdsportfonds beter onder de aandacht gebracht.

Ook is D66 Rheden blij met de survivallessen voor statushouders1, zodat deze groep mensen zich kunnen redden als ze in het water terecht komen. D66 Rheden hoopt dat ook jongere kinderen worden gestimuleerd om direct aan te sluiten bij regulier zwemonderwijs, zodat ook zij in het bezit zijn van een zwemdiploma en zonder gevaar mee kunnen zwemmen met andere kinderen.

1 Meer lezen over de survivallessen voor statushouders? Ga dan naar www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/survivalles-voor-statushouder-die-niet-kan-zwemmen~a3ca707a