Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

Waarom niet meer geld naar de basisscholen?

In 2016 is er een geldbedrag van € 638.309,00 over bij de Scholengroep Veluwezoom, zo blijkt uit de jaarstukken van deze stichting. Aan de stichting scholengroep Veluwezoom zijn elf basisscholen in gemeente Rheden verbonden. De belangrijkste oorzaak is de hogere bijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het overgebleven bedrag wordt, net als vorig jaar, gestort in de algemene reserve van de Scholengroep. Wij vragen ons af waarom dit geld niet structureel wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

Afgelopen kabinetsperiode is, mede dankzij D66, 500 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Dit geld is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. D66 Rheden constateert nu dat de hogere bijdrage vanuit het rijk door de Scholengroep Veluwezoom wordt opgespaard in plaats van dat het wordt geïnvesteerd in de verbetering van het basisonderwijs.

D66 Rheden verbaast zich dat er geld bij de Scholengroep blijft liggen, terwijl tegelijkertijd de politiek wordt opgeroepen om meer geld vrij te maken voor het basisonderwijs. Daarom wordt, op initiatief van D66 Rheden, de Scholengroep Veluwezoom uitgenodigd om aan de gemeenteraad hier uitleg over te geven. Hiermee hoopt D66 Rheden inzicht te krijgen, en dat het geld snel wordt ingezet waarvoor het bedoeld is, namelijk verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente.

Florian Ort
(raadslid D66)