Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 november 2017

Aangenomen motie D66 Rheden: Beperk App Meld een Vermoeden tot de politie en BOA’s

Als inwoners in elke ambtenaar iemand gaan zien die met zijn mobieltje privé-informatie stiekem doorgeeft, dan is dat slecht voor het vertrouwen in de overheid’ – Florian Ort (D66)

De gemeente Rheden voert een pilot uit met de app Meld een Vermoeden. Via de app kunnen politiemedewerkers en ambtenaren van de gemeente Rheden melding doen van, in hun ogen, verdachte situaties. Door het installeren van een app op alle mobiele telefoons van ambtenaren wordt de drempel sterk verlaagd om melding te doen van verdacht gedrag. Ook kan er snel een foto worden gemaakt.

Vertrouwen van inwoners in medewerkers van gemeente Rheden

Een ambtenaar kan een belangrijke rol hebben als vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld in de zorg of bij hulp bij schulden. D66 Rheden maakt zich zorgen dat er, door de drempelverlagende werking van de app, een conflict ontstaat tussen enerzijds de rol van dienstverlener of vertrouwenspersoon en anderzijds de rol als toezichthouder. Tegelijkertijd beschadigt de invoer van de app het vertrouwen van inwoners in de overheid als ambtenaren gezien gaan worden als toezichthouders in plaats van dienstverleners. Ook maakt D66 Rheden zich zorgen over de impact op de privacy van onze inwoners.

Motie beperk app tot politie en BOA’s

D66 Rheden wil dat de proef eerst wordt gedaan met alleen de politie en BOA’s. Dit zijn mensen die zich professioneel bezighouden met het opsporen en aanpakken van criminaliteit. Gemeente Den Haag heeft op deze manier een succesvolle pilot uitgevoerd met de app, waar de wijkagenten op zijn aangesloten.

In de raadsvergadering van 31 oktober heeft D66 Rheden daarvoor een motie ingediend. De motie werd meeondertekend door de partijen PvdA, SP en GPRB. Ook het CDA steunde de motie, waarmee de motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Ambtenaren kunnen, zowel nu als vóór de invoering van de app, nog steeds een melding doen van een verdachte situatie, alleen dan via de mail of mondeling.