Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Florian Ort wint de Blauwe Duikbril bij het Sportdebat

D66 Rheden scoort bij sportdebat

Gisteravond zijn inwoners, sportverenigingen en politieke partijen met elkaar in debat gegaan over sport in de gemeente Rheden. Aan de hand van vijf stellingen zijn de verschillende partijen met elkaar in gesprek gegaan over het belang van sport, bewegen en (sport)verenigingen.

Bij ieder onderwerp was er een prijs te winnen voor de beste inbreng. Raadslid Florian Ort van D66 won deze prijs, een blauwe duikbril, bij het onderwerp Sport en Onderwijs. Hierin bracht D66 het belang van goed (sport)onderwijs naar voren, onder andere door het voortzetten van veilig gymvervoer voor basisschoolkinderen en aandacht voor de zwemvaardigheid van kinderen.

Verder bracht D66 de volgende aandachtspunten naar voren tijdens het debat:

  • Omgeving en buitenruimte moeten uitnodigen om te wandelen, fietsen en sporten. Daarvoor wil D66 veilige fietspaden met voldoende fietsenstallingen en elektrische laadpalen voor elektrische fietsen. Ook moet de buitenruimte sportvriendelijk worden ingericht voor outdoor sporten.
  • Grote sportevenementen, zoals de Posbankloop, inspireren onze inwoners om te sporten en te bewegen. Daarnaast zijn grote sportevenementen goed voor toerisme en lokale ondernemers. D66 wil daarom dat de gemeente, in samenwerking met lokale ondernemers, zich inzet voor het organiseren van grote sportevenementen.
  • (Sport)verenigingen hebben een vitale rol in de samenleving. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van verenigingen, zoals vanuit de rol als netwerker, beheerder van de openbare ruimte of juridisch expert. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol die aansluit op de behoeften vanuit de verenigingen.
  • De beweegcoach is een belangrijke verbinding tussen sport en volwassenen/ouderen. Door mensen met een verhoogd gezondheidsrisico te helpen met bewegen of sporten, wordt ziekte of een verdere achteruitgang bij een aandoening voorkomen. Ook kan beweging en sport eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Vanuit deze preventieve overwegingen wil D66 dat de beweegcoach gratis persoonlijke begeleiding blijft geven aan deze groep kwetsbare mensen.