Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 september 2019

Buurtbudgetten: Een idee in uitvoering

Elke wijk een eigen budget, waarover inwoners bepalen hoe het de wijk kan verbeteren. Voor D66 is dit een belangrijke afspraak in het coalitieakkoord. Goede ideeën, die bijdragen aan de leefbaarheid of de verbintenis tussen inwoners, krijgen op die manier steun. Het geeft inwoners meer zeggenschap over hun wijk en de gemeente de kans om in te spelen op de echte behoefte van inwoners. Verschillende gemeenten werken al succesvol met een buurtbudget, waarbij in sommige gemeenten de inwoners stemmen welk idee het beste is.

D66 wil gaan werken met buurtbudgetten in Rheden, waar inwoners of buurtverenigingen een beroep op kunnen doen. Dit zien wij als een extra instrument om kansen te creëren voor wijken en voor betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Ook is het een manier om de kennis en ervaringen van inwoners beter te betrekken bij verbetering van de wijk. Het realiseren van buurtbudgetten is een van onze doelen voor het nieuwe politieke jaar. Dit willen we doen door met het college, de raad en wijkverenigingen in gesprek te gaan, zodat we beleid kunnen maken dat aansluit bij het karakter van verschillende wijken en dorpen. Samen maken we de behoeften op wijkniveau concreet.

Gepubliceerd in de regiobode op 17-09-2019