Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 maart 2018

Kiezers bedankt!

Afgelopen woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest, ook in gemeente Rheden. Wij willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd. Wij hebben 12.4% van de stemmen behaald, ten opzichte van 16.0% in 2014. Helaas heeft het verlies van stemmen geleid tot een verlies van twee zetels. Wij hebben er nu drie behaald. Dorus Klomberg, Krista den…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 maart 2018 woensdag 28 februari 2018 zondag 18 februari 2018
Politiek Café D66

Politiek Café D66

Politiek café over klimaat met Tweede Kamerlid Op zaterdag 24 februari organiseert D66 Rheden een politiek café over klimaat en duurzaamheid. Gastsprekers zijn Rob Jetten (Tweede Kamerlid van D66 en woordvoerder Klimaat en Energie) en De 18 Minuten Man, die in zal gaan op het conflict tussen het menselijk brein en verduurzaming. Het belooft een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 januari 2018

D66 stelt vragen over sluiting basisschool Laag-Soeren

De enige school in Laag-Soeren, openbare basisschool ’t Schaddeveld, gaat sluiten. D66 Rheden is verrast door dit besluit van Scholengroep Veluwezoom en volgt de ontwikkelingen kritisch. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld: Aanleiding: Wij hebben vernomen dat de basisschool in Laag-Soeren wordt gesloten en hebben hier een aantal vragen over.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018

D66 Rheden heeft haar verkiezingsprogramma eind november 2017 vastgesteld. Nieuwsgierig? Via de onderstaande link kunt u het programma lezen! Wij wensen u veel leesplezier. https://rheden-rozendaal.d66.nl/publicaties/verkiezingsprogramma-2018

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 december 2017 zaterdag 25 november 2017 zondag 12 november 2017

Begrotingsraad 7 november 2017

Voorzitter, In 2014 kende het beleidsakkoord drie speerpunten: een sociale vitale gemeente, het behoud van kernkwaliteiten en een open bestuursstijl en ruimte voor inwoners. De voor ons liggende programmabegroting is de laatste etappe bij het bereiken van de speerpunten. Wij zien dat decentralisatie in Rheden goed is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 november 2017 woensdag 11 oktober 2017

Regeerakkoord biedt kansen voor Rheden

Er ligt een regeerakkoord! “Het is een ambitieus akkoord dat door samenwerking Nederland vooruit zal brengen”, aldus Alexander Pechtold. Onze belofte uit de verkiezingscampagne van D66 komen we hiermee na: gelijke kansen voor iedereen. De frisse wind uit Den Haag heeft ook een positieve invloed in Rheden. De kernpunten in het akkoord…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 oktober 2017 woensdag 27 september 2017

Waarom niet meer geld naar de basisscholen?

In 2016 is er een geldbedrag van € 638.309,00 over bij de Scholengroep Veluwezoom, zo blijkt uit de jaarstukken van deze stichting. Aan de stichting scholengroep Veluwezoom zijn elf basisscholen in gemeente Rheden verbonden. De belangrijkste oorzaak is de hogere bijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het overgebleven bedrag wordt, net als vorig jaar,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 augustus 2017

Veiliger zwemmen door toegankelijk zwemonderwijs

Op 8 november 2016 diende D66 Rheden een motie in voor een onderzoek om alle basisschoolkinderen minimaal zwemdiploma A te laten halen. De aanleiding is de afnemende zwemvaardigheid van kinderen. Door betere samenwerking tussen scholen en organisaties en meer aandacht voor (bestaande) voorzieningen kan de zwemvaardigheid van onze jeugd worden verbeterd. Ook initiatieven om statushouders…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 augustus 2017
Jezelf kunnen en mogen zijn

Jezelf kunnen en mogen zijn

Ook dit jaar vaart er een boot van D66 mee op de Canal Pride in Amsterdam tijdens de jaarlijkse Gay Pride, een uniek feest met een belangrijk inhoudelijk karakter. De boodschap: in Nederland kan en mag je jezelf zijn, ongeacht wat je bent en van wie je houdt. Gelijkwaardige behandeling voor iedereen …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 juli 2017

Een positieve doorstart na de zomer!

Een positieve noot en verbetervoorstellen zijn de insteek van D66 in de laatste vergadering voor het zomerreces met de behandeling van de voorjaarsnota. Zo begon onze fractievoorzitter Dorus Klomberg met de woorden: “D66 denkt graag in kansen. Kansen hebben iets positiefs en zetten mensen of dingen in beweging. Op een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juli 2017

Meer ruimte voor initiatieven

De samenleving verandert, veranderen wij als overheid voldoende mee? Wij zijn al jaren bezig met hoe we ‘burgerparticipatie’ binnen Rheden moeten uitrollen. Hoe betrekt de gemeente inwoners bij de (uitvoering van) plannen. Zijn we dan al toe aan ‘overheidsparticipatie’? De rekenkamercommissie1) heeft zich afgevraagd of de gemeente Rheden voldoende gebruik maakt…

Bekijk nieuwsbericht