Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 juni 2017

Een streep door het blowverbod

Dinsdagavond 30 mei is het amendement van D66 door de Raad gesteund om een blowverbod binnen de bebouwde kom tegen te houden. In deze raadsvergadering behandelde de gemeenteraad het nieuwe alcohol- en drugsbeleid. Een van de voorstellen was om te onderzoeken of in de gemeente Rheden een blowverbod ingesteld kon worden. Alcohol-…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 maart 2017 dinsdag 7 februari 2017
Succesvolle aftrap D66 Rheden Rozendaal met Tweede Kamerlid Salima Belhaj Campagne aftrap Middachten

Succesvolle aftrap D66 Rheden Rozendaal met Tweede Kamerlid Salima Belhaj

Afgelopen zaterdag was de start van de D66 campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in Rheden. Met een goede opkomst op kasteel Middachten met aanwezigen uit zowel Rheden als onze buurgemeenten. Salima Belhaj sprak over infrastructuur in Nederland en de kansen die vervoer op water biedt als alternatief voor het overbelaste spoor. Daarna hield ze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 februari 2017

Behoud de straatcoach op straat!

In de raadsvergadering van 24 januari heeft D66 ingezet voor het behoud van de succesvolle straatcoaches. De aanleiding hiervoor was een voorstel vanuit het college van Burgemeesters en Wethouders de straatcoach te vervangen door het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaar (boa). Rol van de straatcoach Straatcoaches zijn professionals, die…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 januari 2017 woensdag 11 januari 2017 zaterdag 12 november 2016 woensdag 9 november 2016
Motie Trajectcontrole A12 Trajectcontrole A12

Motie Trajectcontrole A12

Op 1 november is een motie van D66 over trajectcontrole op de A12 unaniem aangenomen in de raad. De raad zegt daarmee het college te steunen in het onderzoeken van mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Rheden te verbeteren. Dit omdat de gezondheid van onze bewoners van groot belang is, en een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 oktober 2016
Dag van de duurzaamheid

Dag van de duurzaamheid

Op Maandag 11 oktober jl. was ik aanwezig bij de start van de dag van de duurzaamheid op de basisschool in Laag Soeren. Een klas met 24 kinderen van alle groepen bij elkaar! Bijzonder, omdat De school nog maar 24 leerlingen telt. Samen met de onderwijzeres en een moeder/vrijwilligster ben ik aan de slag…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 2 oktober 2016

Masterplan Recreatie en Toerisme door de Raad aangenomen

In de Raadsvergadering van 27 september jl. is het Masterplan Recreatie en Toerisme door de Raad aangenomen. Onder verantwoordelijkheid van onze wethouder N. Olland is een mooi en praktisch plan gemaakt dat ook direct kan worden opgepakt. Het plan kreeg veel lof over de wijze waarop ondernemers bij het oplopen van het plan zijn betrokken;…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 september 2016

Privacy handvest gemeente Rheden vastgesteld

Onze gemeente werkt steeds meer met vertrouwelijk informatie van bewoners. Met name door de veranderingen in het sociaal domein is de hoeveelheid informatie die door de gemeente wordt gebruikt toegenomen. Belangrijk is dat de gemeente zorgvuldig omgaat met deze privacygevoelige gegevens. In november 2015 heeft D66 daarom een motie ingediend die vraagt om een privacy…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 juli 2016

Gemeente Rheden: De Giro was hier!

Permanente plek Giro in Rheden Volgens Marijn Willemen (raadslid D66) moeten we nog lang kunnen nagenieten van de Giro in de gemeente. “Het was een heerlijk evenement waar alle ondernemers, maatschappelijke instellingen en de burgers met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen en van genoten.” Roze geest blijft doordwalen En terwijl de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 juli 2016

‘Evenementenurine draagt bij aan duurzaamheid in Rheden’

“Waar wind onuitputtelijk is geldt dit niet voor fosfaten”, aldus Dorus Klomberg, fractievoorzitter D66 bij zijn algemene beschouwing voor het zomerreces. Daarom diende D66 samen met de ChristenUnie de motie in voor onderzoek naar de terugwinning van fosfaat uit plaszuilen bij evenementen in de gemeente en optimalisering van de terugwinning van fosfaat uit het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 juli 2016

Algemene Beschouwingen 2016

Voorzitter, raadsleden, college, inwoners van Rheden, Wij hebben ons afgevraagd hoe we in een sterk veranderende samenleving harmonie behouden en richting kunnen geven aan een duurzame toekomst? Als landen binnen de EU in zich zelf gaan keren, en muren gaan bouwen in plaats van afbreken. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juni 2016

Ontwikkelen logistiek centrum in Doesburg

We hebben kennis genomen van de ontwikkelingen in de afgelopen weken rondom het opzetten van een watergebonden ecopark ijssel valley In Doesburg. Daarbij zal het de door Rotra aangekochte grond bij de voormalige steenfabriek De Groot als mogelijke compensatie voor water en natuur worden gebruikt. Wij zijn zeer verheugd met deze niet allerdaagse ontwikkeling en danken het college, met…

Bekijk nieuwsbericht
De tuin van Sjef De tuin van Sjef

De tuin van Sjef

17 mei is er ingesproken in de gemeenteraad door de stichting tuin van Sjef. Geheel tegen, in elk geval mijn, verwachtingen zijn ze een heel eind met de financiering voor de koop van het pand en de omliggende grond. Maar het college stelde, we hebben al een paar keer verlengd en dit is echt de…

Bekijk nieuwsbericht
Gast van de raad Gast van de raad

Gast van de raad

Deze maand was het alweer de tweede keer dat er “gast van de raad” werd georganiseerd. Na een hartelijke ontvangst door raadsleden en de burgemeester is er eerst de mogelijkheid om wat meer inzicht te krijgen in wie nu wat doet bij de gemeente. De gasten zijn natuurlijk uitgenodigd om ook de…

Bekijk nieuwsbericht