Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Begrotingsraad 7 november 2017

Voorzitter, In 2014 kende het beleidsakkoord drie speerpunten: een sociale vitale gemeente, het behoud van kernkwaliteiten en een open bestuursstijl en ruimte voor inwoners. De voor ons liggende programmabegroting is de laatste etappe bij het bereiken van de speerpunten. Wij zien dat decentralisatie in Rheden goed is…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 november 2017 woensdag 11 oktober 2017

Regeerakkoord biedt kansen voor Rheden

Er ligt een regeerakkoord! “Het is een ambitieus akkoord dat door samenwerking Nederland vooruit zal brengen”, aldus Alexander Pechtold. Onze belofte uit de verkiezingscampagne van D66 komen we hiermee na: gelijke kansen voor iedereen. De frisse wind uit Den Haag heeft ook een positieve invloed in Rheden. De kernpunten in het akkoord…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 oktober 2017 woensdag 27 september 2017

Waarom niet meer geld naar de basisscholen?

In 2016 is er een geldbedrag van € 638.309,00 over bij de Scholengroep Veluwezoom, zo blijkt uit de jaarstukken van deze stichting. Aan de stichting scholengroep Veluwezoom zijn elf basisscholen in gemeente Rheden verbonden. De belangrijkste oorzaak is de hogere bijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het overgebleven bedrag wordt, net als vorig jaar,…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 augustus 2017

Veiliger zwemmen door toegankelijk zwemonderwijs

Op 8 november 2016 diende D66 Rheden een motie in voor een onderzoek om alle basisschoolkinderen minimaal zwemdiploma A te laten halen. De aanleiding is de afnemende zwemvaardigheid van kinderen. Door betere samenwerking tussen scholen en organisaties en meer aandacht voor (bestaande) voorzieningen kan de zwemvaardigheid van onze jeugd worden verbeterd. Ook initiatieven om statushouders…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 augustus 2017
Jezelf kunnen en mogen zijn

Jezelf kunnen en mogen zijn

Ook dit jaar vaart er een boot van D66 mee op de Canal Pride in Amsterdam tijdens de jaarlijkse Gay Pride, een uniek feest met een belangrijk inhoudelijk karakter. De boodschap: in Nederland kan en mag je jezelf zijn, ongeacht wat je bent en van wie je houdt. Gelijkwaardige behandeling voor iedereen …
Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 juli 2017

Een positieve doorstart na de zomer!

Een positieve noot en verbetervoorstellen zijn de insteek van D66 in de laatste vergadering voor het zomerreces met de behandeling van de voorjaarsnota. Zo begon onze fractievoorzitter Dorus Klomberg met de woorden: “D66 denkt graag in kansen. Kansen hebben iets positiefs en zetten mensen of dingen in beweging. Op een…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juli 2017

Meer ruimte voor initiatieven

De samenleving verandert, veranderen wij als overheid voldoende mee? Wij zijn al jaren bezig met hoe we ‘burgerparticipatie’ binnen Rheden moeten uitrollen. Hoe betrekt de gemeente inwoners bij de (uitvoering van) plannen. Zijn we dan al toe aan ‘overheidsparticipatie’? De rekenkamercommissie1) heeft zich afgevraagd of de gemeente Rheden voldoende gebruik maakt…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 juni 2017

Een streep door het blowverbod

Dinsdagavond 30 mei is het amendement van D66 door de Raad gesteund om een blowverbod binnen de bebouwde kom tegen te houden. In deze raadsvergadering behandelde de gemeenteraad het nieuwe alcohol- en drugsbeleid. Een van de voorstellen was om te onderzoeken of in de gemeente Rheden een blowverbod ingesteld kon worden. Alcohol-…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 maart 2017 dinsdag 7 februari 2017
Succesvolle aftrap D66 Rheden Rozendaal met Tweede Kamerlid Salima Belhaj Campagne aftrap Middachten

Succesvolle aftrap D66 Rheden Rozendaal met Tweede Kamerlid Salima Belhaj

Afgelopen zaterdag was de start van de D66 campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in Rheden. Met een goede opkomst op kasteel Middachten met aanwezigen uit zowel Rheden als onze buurgemeenten. Salima Belhaj sprak over infrastructuur in Nederland en de kansen die vervoer op water biedt als alternatief voor het overbelaste spoor. Daarna hield ze…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 februari 2017

Behoud de straatcoach op straat!

In de raadsvergadering van 24 januari heeft D66 ingezet voor het behoud van de succesvolle straatcoaches. De aanleiding hiervoor was een voorstel vanuit het college van Burgemeesters en Wethouders de straatcoach te vervangen door het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaar (boa). Rol van de straatcoach Straatcoaches zijn professionals, die…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 januari 2017 woensdag 11 januari 2017 zaterdag 12 november 2016 woensdag 9 november 2016
Motie Trajectcontrole A12 Trajectcontrole A12

Motie Trajectcontrole A12

Op 1 november is een motie van D66 over trajectcontrole op de A12 unaniem aangenomen in de raad. De raad zegt daarmee het college te steunen in het onderzoeken van mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Rheden te verbeteren. Dit omdat de gezondheid van onze bewoners van groot belang is, en een…
Bekijk nieuwsbericht