Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 april 2016

Rheden gaat Circulair

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 19 april 2016 de kaderstellende startnotie Circulaire Economie vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan nu stappen gaan zetten en invulling er aan geven. Circulaire economie omvat een ecologische- en een economische kringloop waarbij het behoud van waarde een essentieel uitgangspunt is. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 april 2016

Na hard fietsen lekker opladen

Door elektrisch fietsen is de actieradius van de fietser veel groter geworden, mits de fietser een volle accu heeft… In Rheden lag 19 april een voorstel voor een nieuw Fietsplan. Dit Fietsplan ging over veiligheid en woon-werk verkeer. Belangrijk natuurlijk maar in onze gemeente is ook de recreatie erg belangrijk. Middels een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 april 2016 woensdag 6 januari 2016 woensdag 16 december 2015
Opening broedplaats Beekhuizen Broedplaats Beekhuizen opening

Opening broedplaats Beekhuizen

Met het planten van een notenboom door D66 wethouder Nicole Olland werd 15 december de opening van 6 duurzame woningen op het voormalige zwembad terrein van Zwembad Beekhuizen gevierd. Ook gedeputeerde Bea Schouten was hierbij aanwezig. Broedplaats Beekhuizen is een project waarvoor we ons in de aflopen jaren in de Raad sterk…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 november 2015

Uitgangspunten voor een tweede AZC in de gemeente Rheden

Op 24 november jl. hebben we in de Raad gesproken over de uitgangspunten voor een tweede AZC. De uitgangspunten waren onder andere dat er minimaal 1 km afstand gehouden moet worden van de bestaande locatie, een maximale capaciteit van 300 personen en het gaat om slechts 1 locatie. Wij hebben ingestemd met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 november 2015

Uit de fractie: Grondstoffenbeheer bij de gemeente Rheden

In de raadsvergadering van 24 november 2015 is uitgebreid gesproken over een voorstel van het college om te komen tot een beleidsplan Grondstoffenbeheer. In het voorstel misten wij vooral ambitie en actie op de korte termijn. Wij hebben daarom een amendement ingediend met een ambitie van nuttige toepassing van afval van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 november 2015

Vanuit de fractie: Informatieavond 10 november 2015

Ter voorbereiding op de Raadsvergadering van 24 november 2015 is op 10 november een informatieavond gehouden. Twee onderwerpen wil ik daar uit halen: uitgangspunten voor opvang vluchtelingen en grondstoffenbeheer. Daarnaast iets over longboarden op de Posbank. Opvang vluchtelingen Het hoeft niet nader worden toegelicht, dat we binnen Nederland te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 november 2015

Begroting 2016 gemeente Rheden

Op 3 november is in de gemeente raad de begroting voor 2016 behandeld. Dit is de eerste begroting waarin het coalitieakkoord volledig is opgenomen in de begroting. In het algemeen zijn we tevreden met deze begroting omdat in deze begroting geen aanvullende besparingen zijn op genomen. Daarnaast zijn twee belangrijke waarden waar D66 voor staat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 september 2015
Vier de vrijheid 200 jaar koninkrijk

Vier de vrijheid

Op 26 september heeft de burgemeester van Rheden het gerestaureerde Waterloo monument onthuld. Het was een feestelijke gebeurtenis met o.a. dans van studio 26 op de muziek van ABBA Waterloo! Fijn dat we onze vrijheid iedere dag mogen vieren! Ada Spaargaren, raadslid

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2015 zondag 13 september 2015 zaterdag 5 september 2015

Kwekerij Overhagen, …een bijzondere plek houdt op te bestaan

Vorig jaar was de sluiting van de Kwekerij Overhagen al onderwerp van gesprek. Dit heeft voor veel commotie gezorgd in en buiten de Velpse gemeenschap. Diverse maatschappelijke organisaties en bewoners hebben bij Geldersch Landschap & Kasteelen erop aangedrongen sluiting van de kwekerij niet te laten gebeuren. Ook wij hebben deze acties ondersteund en het leek…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 augustus 2015
Fractievoorzitter D66 Krista den Hertog-Heins trekt zich terug uit gemeenteraad van Rheden

Fractievoorzitter D66 Krista den Hertog-Heins trekt zich terug uit gemeenteraad van Rheden

Den Hertog treedt terug uit de gemeenteraad van Rheden. Hoewel zij de fractie van D66 met veel plezier en enthousiasme leidt, voelt zij zich wegens privé omstandigheden gedwongen deze keuze te maken. Onder haar leiding is de huidige coalitie gevormd, die in deze moeilijke tijd succesvol weet te opereren. De voorzitter van de afdeling, Paul…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juli 2015
Algemene Beschouwingen juni 2015 algemene beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen juni 2015

Ontwikkeling: voor ons betekent dat gezamenlijk op weg naar de toekomst. Met de coalitiepartners en de andere partijen in de raad nemen wij deze verantwoordelijkheid op ons. De verantwoordelijkheid voelt groot, er staan ook veel veranderingen voor de deur. En wij beseffen ons dat verandering voor ontwikkeling kan zorgen, maar dat ontwikkeling ook voor verandering…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 juni 2015