Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2015

Vanuit de fractie: Informatieavond 10 november 2015

Ter voorbereiding op de Raadsvergadering van 24 november 2015 is op 10 november een informatieavond gehouden. Twee onderwerpen wil ik daar uit halen: uitgangspunten voor opvang vluchtelingen en grondstoffenbeheer. Daarnaast iets over longboarden op de Posbank. Opvang vluchtelingen Het hoeft niet nader worden toegelicht, dat we binnen Nederland te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 november 2015

Begroting 2016 gemeente Rheden

Op 3 november is in de gemeente raad de begroting voor 2016 behandeld. Dit is de eerste begroting waarin het coalitieakkoord volledig is opgenomen in de begroting. In het algemeen zijn we tevreden met deze begroting omdat in deze begroting geen aanvullende besparingen zijn op genomen. Daarnaast zijn twee belangrijke waarden waar D66 voor staat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 september 2015
Vier de vrijheid 200 jaar koninkrijk

Vier de vrijheid

Op 26 september heeft de burgemeester van Rheden het gerestaureerde Waterloo monument onthuld. Het was een feestelijke gebeurtenis met o.a. dans van studio 26 op de muziek van ABBA Waterloo! Fijn dat we onze vrijheid iedere dag mogen vieren! Ada Spaargaren, raadslid

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2015 zondag 13 september 2015 zaterdag 5 september 2015

Kwekerij Overhagen, …een bijzondere plek houdt op te bestaan

Vorig jaar was de sluiting van de Kwekerij Overhagen al onderwerp van gesprek. Dit heeft voor veel commotie gezorgd in en buiten de Velpse gemeenschap. Diverse maatschappelijke organisaties en bewoners hebben bij Geldersch Landschap & Kasteelen erop aangedrongen sluiting van de kwekerij niet te laten gebeuren. Ook wij hebben deze acties ondersteund en het leek…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 augustus 2015
Fractievoorzitter D66 Krista den Hertog-Heins trekt zich terug uit gemeenteraad van Rheden

Fractievoorzitter D66 Krista den Hertog-Heins trekt zich terug uit gemeenteraad van Rheden

Den Hertog treedt terug uit de gemeenteraad van Rheden. Hoewel zij de fractie van D66 met veel plezier en enthousiasme leidt, voelt zij zich wegens privé omstandigheden gedwongen deze keuze te maken. Onder haar leiding is de huidige coalitie gevormd, die in deze moeilijke tijd succesvol weet te opereren. De voorzitter van de afdeling, Paul…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juli 2015
Algemene Beschouwingen juni 2015 algemene beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen juni 2015

Ontwikkeling: voor ons betekent dat gezamenlijk op weg naar de toekomst. Met de coalitiepartners en de andere partijen in de raad nemen wij deze verantwoordelijkheid op ons. De verantwoordelijkheid voelt groot, er staan ook veel veranderingen voor de deur. En wij beseffen ons dat verandering voor ontwikkeling kan zorgen, maar dat ontwikkeling ook voor verandering…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 juni 2015 donderdag 23 april 2015

D66 ondersteunt de longboarders!

D66 heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het bericht dat longboarders geen evenement mogen organiseren op de Posbank. D66 ziet hiervoor juist mogelijkheden, zeker in het licht van de wens de rol van recreatie en toerisme verder te versterken. De Gelderlander: D66-raadslid Rheden komt op voor longboarders

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 maart 2015 dinsdag 27 januari 2015 zondag 25 januari 2015 zondag 2 november 2014

Jeugdhulp gemeente Rheden

NL verandert, de zorg verandert mee. Ook bij de gemeente Rheden komen per 1 januari 2015 nieuwe taken te liggen in de zorg. In dat kader is op 28 oktober jl. de verordening Jeugdhulp besproken in de Raad. Wij zetten in op een sociale en rechtvaardige toepassing van de nieuwe taken binnen onze gemeente. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 oktober 2014

Geen hoogbouw in Velp Noord

D66 heeft samen met de fractie van de VVD 28 oktober 2014 een motie ingediend. Wij dragen hierin het college op om voor 25 november 2014 met een voorbereidingsbesluit te komen voor een ontwerpbestemmingsplan, waarbij de maximale nokhoogte voor de locatie Hogeweg 1-3 te Velp maximaal 10 meter wordt. Hierdoor is het dan niet…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 oktober 2014

Een andere bestuursstijl

D66 heeft het initiatief genomen om de bestuursstijl van de gemeente Rheden te vernieuwen. De gehouden pitches tijdens de coalitieonderhandelingen waren daar een eerste aanzet voor. Hierbij werden mensen uit de gemeente uitgenodigd met een initiatief of idee te komen. Een aantal van deze ideeën is meegenomen in het coalitieakkoord. De gemeenteraad heeft vervolgens een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 juli 2014

Algemene Beschouwingen juni 2014

Een blik vanuit de burger, vanuit de inwoner Vanavond wil D66 met u kijken naar onze gemeente Rheden. Vorig jaar hebben wij dat gedaan vanuit het blikveld van onze rijksoverheid. Dit jaar doen wij dat vanuit het blikveld van onze inwoners. Wat ziet de inwoner? Allereerst hopen wij dat de inwoner…

Bekijk nieuwsbericht