Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 februari 2014

Opschorting campagne

D66 Rheden heeft alle campagneactiviteiten tot en met dinsdag 18 februari 2014 afgelast, in verband met de recente trieste ontwikkelingen rondom het overlijden van Els Borst.
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 februari 2014

Raadsvergadering 28 januari 2014

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jongstleden waren de twee belangrijkste onderwerpen het verzoek tot het verlenen van medewerking aan een regeling voor de permanente vestiging van de Evangelische Gemeente Dieren en het instemmen van een aangepaste Verordening winkeltijden gemeente Rheden (zondagsopenstelling). Op beide onderwerpen wordt kort ingegaan. Wijziging winkelverordening (zondagsopenstelling) …
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 februari 2014

Campagne is in volle gang

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart is in volle gang. Gisteravond stonden we bijvoorbeeld op het Callunaplein in Dieren, en de komende tijd zullen we op verschillende plaatsen in de Gemeente te vinden zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld zaterdagmiddag 15-2 in Velp, en zaterdagochtend 8-3 weer op het Callunaplein…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 januari 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst

2014 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Graag presenteren wij u, onder het genot van een hapje en een drankje, de kandidaten op de lijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 24 januari 2014. Het programma zal er als volgt uitzien: 16.30u Inloop met muziek 17.00u Introductie Programma D66…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 december 2013

Vragen over drone bij het Ontzet van de Veluwezoom

D66 heeft artikel 41 vragen gesteld over de drone die is gesignaleerd in De Steeg bij het Ontzet van de Veluwezoom. Geacht College, Afgelopen maanden werd in verschillende media melding gemaakt van het inzetten van onbemande vliegtuigjes, zogenaamde ‘drones’. In Nederland zijn regels van toepassing voor cameratoezicht in de openbare ruimte, vastgelegd…
Bekijk nieuwsbericht

Bestemmingsplan Laag-Soeren Oost

Op 17 december 2013 is behandeld in de gemeenteraad van Rheden het bestemmingsplan Laag Soeren Oost, beter bekend als het plan Nimmerdor. Het project Nimmerdor is een van de weinige bouwprojecten in onze gemeente die nog tot uitvoering komt. Wij vinden ontwikkeling hier belangrijk omdat de vitaliteit van het dorp Laag-Soeren in de afgelopen…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 december 2013 woensdag 4 december 2013

Drank- en Horeca Wet (DHW)

D66 Rheden vond het voorstel van het college (raadsvergadering 26-11-2013) te beperkend voor zowel sport- als studentenverenigingen. Daarnaast bevatte het voorstel te veel nadruk op handhaving; te veel regels, terwijl het eigenlijk deregulering zou moeten zijn. Wij hadden de volgende bezwaren tegen het voorstel dat voorligt: Er wordt geen ruimte gegeven aan…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 november 2013

D66 Rheden: Kandidatenlijst en programma vastgesteld!

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 28 november is de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Eveneens is het programma definitief geworden. D66 Rheden-Rozendaal is er in geslaagd een mooie kandidatenlijst op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Rheden. Het advies van de stemadviescommissie is met een schriftelijke verkiezing bevestigd door de…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 november 2013
Manifestatie Rona

Manifestatie Rona

In Zutphen vond 1 november 2013 een manifestatie plaats tegen verruiming van het aantal goederentreinen langs de IJssel-, Twente- en Twentekanaallijn. Deze werd georganiseerd door Rona. Er waren veel mensen met kaarsen, fakkels en lantaarns naar de IJsselkade in Zutphen gekomen. Opvallend was het grote aantal raadsleden uit onze gemeente! Ook de fractie van D66…
Bekijk nieuwsbericht
Zwembad Beekhuizen

Zwembad Beekhuizen

In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is zwembad Beekhuizen behandeld. D66 heeft hier nadrukkelijk positie gekozen. De ontwikkeling voor het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen kent al een lange geschiedenis. Nu ligt er een plan om een zestal energieneutrale woningen te bouwen in combinatie met het inrichten van een natuurterrein. Dit plan was…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 november 2013

Algemene Afdelings Vergadering

28-11-2013 om 20.30 uur, V14 te Dieren: Algemene Afdelings Vergadering (AAV)! Een belangrijke vergadering, want wij gaan het programma GR2014 vaststellen en de uitslag van de schriftelijke stemming over de kandidatenlijst wordt bekend gemaakt. Kom ook op deze avond! U kunt parkeren aan de Veerstoep, voorbij het pontje. Download de agenda …
Bekijk nieuwsbericht

Komgrens Spankeren

In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is de komgrens Spankeren behandeld, waarin D66 nadrukkelijk positie heeft gekozen. Er lag ter besluitvorming voor een motie van de Groep Pieper met de opdracht aan het college om de komgrens langs de Zutphensestraatweg te wijzigen. Deze ligt nu bij de sluizen van Dieren en de motie vraagt…
Bekijk nieuwsbericht

Het rapport Carion

In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is het rapport Carion behandeld. Begin 2013 is faillissement aangevraagd door de welzijnsstichting Carion. Carion telde 300 medewerkers en vele vrijwilligers waren bij hun werk betrokken. Het faillissement was dan ook een grote klap voor grote groepen mensen. Medewerkers, vrijwilligers, maar ook natuurlijk voor de mensen die afhankelijk…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 juli 2013

Opening kandidaatstelling kandidatenlijst

De gemeenteraadsverkiezingen 2014 lijken ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens de AAV van 15 mei jl is Krista den Hertog unaniem tot lijsttrekker van de gemeenteraadsverkiezingen herkozen. Het bestuur wil nu de kandidatenlijst met de overige kandidaten gaan samenstellen. Ook u kunt zich verkiesbaar stellen. U kunt zich van 1 juli…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 juni 2013

Algemene Beschouwingen juni 2013

Een blik vanuit Den Haag Vanavond wil D66 met u kijken naar onze gemeente Rheden. Niet vanuit de fracties of de raad, niet als ambtenaar of burger, maar vanuit het blikveld van onze rijksoverheid. Kijkend naar gemeente Rheden ziet de Rijksoverheid een prachtige, groene gemeente waar het fijn wonen en werken is. Waar…
Bekijk nieuwsbericht

D66 initiatiefnemer moties Zuiderparallelweg en Parkeervoorziening

Op dinsdag 18 juni 2013 is in de Raadsvergadering het Bestemmingsplan Dieren-Midden behandeld evenals het Verkeerscirculatieplan (VCP) Dieren. Beide stukken zijn van belang voor de inpassing van de Traverse Dieren. De focus bij het bestemmingsplan lag op de inpassing van de nieuwe parkeervoorziening bij het station. Dit heeft in de afgelopen maanden veel onrust veroorzaakt bij…
Bekijk nieuwsbericht