Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2012

Algemene beschouwingen juni 2012

Op 26 juni heeft fractievoorzitter Krista den Hertog-Heins in de begrotingsraad de volgende algemene beschouwingen gehouden: Besten, Vooruit en achteruit: soms moet je verder gaan, om het verleden te vergeten. Misschien valt u op dat mijn opening tegengesteld is aan mijn opening van de vorige algemene beschouwingen. Toen hebben wij gesteld dat…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 juni 2012 zaterdag 21 april 2012
D66 afdeling Rheden Rozendaal dient Motie IJssellijn in op landelijk congres D66

D66 afdeling Rheden Rozendaal dient Motie IJssellijn in op landelijk congres D66

Vandaag, 21 april 2012, heeft D66 afdeling Rheden Rozendaal een motie ingediend over het leefmilieu IJssel-, Twentekanaal- en Twentelijn. Deze motie is ingediend op het landelijke congres van D66 in Rotterdam. Als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, beter bekend als ‘Spoorboekloos reizen', wil de minister meer goederentreinen over de IJssellijn laten rijden.…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 maart 2012

Zienswijzen van de verenigde D66-fracties ‘Langs de Lijn’

Op 22 december 2011 verscheen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (verder NRD), opgesteld door ProRail. In deze NRD wordt het onderzoekskader geschetst voor een milieu effect rapportage (verder MER) die moet leiden tot informatie voor de Minister van Infrastructuur en Milieu om een keuze te maken voor een nieuwe goederenverbinding vanuit de Rotterdamse haven…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 maart 2012

Koningslijn via Dieren, onaantrekkelijk idee!

Al jaren wordt gesproken over een treinverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem. De provincie maakt binnenkort een keuze welke opties nader uitgewerkt moeten worden. In de afgelopen week komt het traject Apeldoorn – Dieren – Arnhem steeds vaker in beeld. In een analyse in de Gelderlander op 3 maart jl. wordt gesteld : “… er ligt…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 november 2011

Algemene beschouwingen november 2011

Besten, Vooruit en achteruit: soms moet je een stap terug om een sprong naar voren te maken. D66 wil met u terugkijken en vooruitkijken op de belangrijkste thema’s van komend jaar: Ons hoofdthema is bestuur, vandaag ga ik in op:     A. Participatie     B. Vertrouwen     C. Hoogtepunten…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 november 2011

Behoud de zondagopenstelling van winkels in de gemeente Rheden

In juni 2011 heeft de gemeenteraad van Rheden besloten tot een algehele openstelling van de winkels in de gemeente Rheden. Op grond van verschillende bezwaren heeft de commissie bezwaarschriften van de gemeente Rheden de gemeenteraad geadviseerd het raadsbesluit te herroepen. De commissie stelt dat de zondagsopenstelling niet bijdraagt aan het toerisme. Visie D66 De…
Bekijk nieuwsbericht

Teleurstellend besluit GS over Traverse Dieren

D66 Rheden maakt zich zorgen over het voorlopige tracé besluit: a.     Een van de doelstellingen, namelijk een betere Noord-Zuid verbinding wordt op deze manier niet gerealiseerd; b.    De financiële onderbouwing is op zijn zachtst uitgedrukt opmerkelijk; c.     Sommige bewoners worden door de A-keuze wel erg gedupeerd.…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 juli 2011

Bestuursakkoord op VNG congres afgewezen

Op 8 juni 2011 is tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuursakkoord tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk door een overgrote meerderheid van de aanwezige gemeenten afgewezen. Ook de gemeente Rheden heeft op aangeven van de Raad tegen gestemd. Op 30 mei 2011 s het bestuursakkoord inhoudelijk…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 maart 2011

D66 verantwoordt haar besluit inzake Nimmer Dor

Op 1 maart jl. is de nota van uitgangspunten voor de bouw van woningen in het gebied Nimmer Dor, te Laag-Soeren door de Gemeente Rheden goedgekeurd. Deze nota van goedkeuring is, m.u.v. de fractie van de SP, door alle partijen goedgekeurd. Voorafgaand aan de beslissing is een traject doorlopen met o.a. inspraak, woningbehoefte onderzoek, raadplegen…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 maart 2011

K13: Wat een verlies!

Met grote teleurstelling heeft D66 het bericht in de krant gelezen. K13 gaat stoppen vanaf september. Dat was ons inziens niet nodig geweest. Wij vinden het bijzonder jammer dat K13 zal verdwijnen en dat K13 de opening die hen geboden is door gemeenteraad en college niet zal benutten. D66 vindt cultuur…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 februari 2011

D66 voert actie tegen IJssellijn

D66 in Dieren en Velp in actie tegen de toename van het goederenvervoer over de IJssellijnOp 25 februari 2011 verzamelden D66 leden zich op het Callunaplein in Dieren. Bij deze campagne in Dieren en Velp waren ook de lijsttrekker voor de Provinciale Staten (Michiel Scheffer) en de nummers 3 en 8 van de lijst (Wouter…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 februari 2011

Michiel Scheffer ondersteunt Burgerinitiatief natuur

Vijftien natuurorganisaties zijn een burgerinitiatief begonnen om er voor te zorgen dat de bestaande natuurplannen in Gelderland fatsoenlijk worden afgemaakt. Zondag 13 februari was de aftrap van deze actie op de Posbank. Onze lijsttrekker voor de Gelderse Provinciale Staten Michiel Scheffer was daarbij aanwezig.Samen met deze groep natuurorganisaties keert D66 Gelderland zich tegen de bezuinigingen…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 februari 2011

Revitaliseren Calluna

Het winkelcentrum Calluna is al langere tijd een steen des aanstoots voor de bewoners van Dieren. Opgezet als een modern koopcentrum in 1963, is het nu verworden tot een verouderd, en door velen als ongezellig en onveilig ervaren, winkelgebied. Gelukkig wordt dit ook door het College onderkend. Op 1 maart 2011 wordt in de Gemeenteraad…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 januari 2011

Expertmeeting IJssellijn

De afgelopen tijd hebben de kabinetsplannen inzake het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) het oostelijke gedeelte van Nederland niet onberoerd gelaten. De mogelijke toename van het goederenvervoer over de IJssellijn bracht veel onrust teweeg. Op dit moment wordt het PHS nog niet ten uitvoer gebracht in afwachting van de reacties van het kabinet naar aanleiding van…
Bekijk nieuwsbericht

D66 en De Rhedense Keuze

25 januari 2011 is de visie 'de Rhedense Keuze' besproken in de raad. Met onze coalitiepartners diende D66 een amendement in om de voorgestelde visie voor kennisgeving aan te nemen, om vervolgens een motie in te dienen waarbij wij de Griffie vragen een verkorte versie van de visie samen te stellen. Wat ons betreft wordt…
Bekijk nieuwsbericht