Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 november 2010

De Groene Vallei

In het coalitieakkoord van het college staat dat de gemeente Rheden wil bouwen aan ‘De Groene Vallei’. Dit is door initiatief van GroenLinks en D66 in het akkoord gekomen. Maar wat houdt die Groene Vallei nou eigenlijk in? Met “De Groene Vallei” wil de gemeente de unieke…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 27 november 2010

Visietraject: Wat is de kracht van de gemeente Rheden?

De Rijksbrede bezuinigingen gaan ook onze gemeente treffen. De schatting is dat het bij de gemeente Rheden gaat om een jaarlijks bedrag van 4 tot 6 miljoen euro. Dit kan niet zomaar uit de begroting komen; we moeten keuzes maken. Er is daarom door het College van BenW een traject opgezet om tot die keuzes…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 mei 2010

Informatie over de tweede kamerverkiezingen

Op woensdag 9 juni gaat Nederland naar de stembus voor Tweede Kamerverkiezingen. Waar staat D66 precies voor? Hoe ziet de kandidatenlijst er eigenlijk uit? Alles wat u wilt weten vindt u op de speciale D66-verkiezingensite: Vrijwilligers gezocht! Tweede Kamerverkiezingen Verkiezingsprogramma

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 april 2010

Bestuurswissel afdelingsbestuur

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 6 april jl. zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Marlies Miedema is de nieuwe secretaris, Paul Jans is gekozen als voorzitter. In het D66 bestuur van Rheden-Rozendaal zijn na de glorieuze verkiezingsuitslag van 3 maart twee vacatures ontstaan. De voorzitter (Krista den Hertog) en de secretaris (Ron König) moesten aftreden…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 april 2010

Raadsvolgers geinstalleerd

Tijdens de Raadsvergadering van 30 maart 2010 zijn de raadsvolgers van de verschillende fracties geïnstalleerd. Raadsvolgers voor de D66 fractie zijn Pamela van Dolderen en Joost Smeltink. Zowel Pamela en Joost zijn goed ingevoerd in het wel en wee binnen onze gemeente. We zijn zeer blij met hun aanstelling en wensen hun veel succes in…

Bekijk nieuwsbericht

D66 succesvol in eerste raadsvergadering

Op 30 maart 2010 was het voor de eerste keer menens voor de nieuwe Gemeenteraad. Op de kleine agenda van de Raadsvergadering stond slechts één bespreekstuk, namelijk een Raadsvoorstel over het budget van de Rekenkamercommissie. Niet een onderwerp dat de gemiddelde burger direct raakt, maar wel van groot belang voor het functioneren van de Raad…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 maart 2010

Traverse Dieren

Eenzijdig afzien van voorkeursvariant 3 door Provincie is teleurstellend De Provincie Gelderland heeft aangegeven om binnen het project Traverse Dieren eenzijdig af te zien van de voorkeursvariant 3 (zowel A als B). De D66 fractie vindt dit teleurstellend. Het voornemen is misschien begrijpelijk vanwege het tekort aan budget. Daarnaast is het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 maart 2010

Tijd voor andere gemeentepolitiek!

D66 keert terug in de gemeenteraad van Rheden. En hoe! In 2006 haalde D66 geen enkele zetel; nu 3! Een prachtig resultaat. D66 bedankt haar kiezers voor hun steun en de mensen op de kandidatenlijst, uit het bestuur, de programmacommissie en -last but not least – de campagnecommissie. Lijsttrekker Krista den Hertog: “Wij gaan ons…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2010

Hangjongeren, (g)een probleem

Eigenlijk gaat het hartstikke goed met onze jeugd. Veel jongeren gaan gewoon naar school, sporten in hun vrije tijd en ontwikkelen zich op een prettige manier tot jong-volwassenen. Bij alle aandacht voor ‘hangjongeren’ wordt dat wel eens uit het oog verloren. Dat neemt niet weg dat een klein deel van de jongeren zorgt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 februari 2010

Rheden geeft geen krimp

Uit verschillende rapporten blijkt dat het aantal huishoudens in de gemeente Rheden de komende jaren afneemt. In de ene kern meer dan in de andere. Tegelijkertijd is er wel vraag naar senioren- en starterswoningen. D66 vindt dat de gemeente rekening moet houden met deze krimp. Dat betekent: geen grootschalige woningbouw. Wij investeren liever…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeente Rheden: leefbaar en bereikbaar

Bereikbaarheid: de dorpen verbonden• Goede verkeerscirculatie in alle dorpen (veiligheidsdiensten kunnen snel arriveren) • Traverse Dieren: een snelle, haalbare oplossing! • A12: verbreding en geluidsschermen aan beide zijden! Mogelijkheid van overkapping onderzoeken. Afhankelijk van metingen en studies. • Nieuwbouw bij Velperbroek: betere ontsluiting van Velp Zuid. De verkeerscirculatie moet in alle dorpen goed geregeld zijn.…

Bekijk nieuwsbericht

Sophie in 't Veld en Boris van der Ham bezoeken Arnhem

Op 20 februari a.s. komt de D66 Bustour naar Arnhem! Sophie in 't Veld en Boris van der Ham komen samen met een groep vrijwilligers naar Arnhem om de lokale campagne daar te ondersteunen. Om 13.00 uur verzamelen we bij Musis Sacrum. Vanaf daar lopen we naar Klarendal (naar Goed Proeven) en onderweg zullen we…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 februari 2010

Naar een dienstverlenende organisatie

D66 pleit voor een gemeente die blijvend de kwaliteit van haar dienstverlening onder de loep neemt – en de nodige verbeteringen doorvoert. D66 wil scholing op het gebied van servicegerichte dienstverlening voor ambtenaren van alle gemeentelijke diensten. Ook pleiten wij voor het verder verminderen van de regeldruk. De gemeente moet het huidige woud aan…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeentelijke financiën

D66 is blij met de relatief gezonde financiële positie van Rheden. Door toekomstige grote investeringen mag deze niet weer verslechteren. Anderzijds valt te verwachten dat de gevolgen van de economische crisis de komende jaren zullen leiden tot hogere uitgaven en een aanmerkelijke vermindering van (rijks-)inkomsten bij de gemeente. Dit betekent dat mogelijk ingrijpende…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 januari 2010

Duurzame agrarische toekomst in Rheden

Op 29 januari 2010 heeft LTO Rheden het agrarische verkiezingsdebat georganiseerd in het Dorpshuis in Spankeren. D66 was vertegenwoordigd door Paul Jans. De onderstaande D66-visie was uitgangspunt voor dit debat. Met creativiteit, ondernemerschap en innovatie is er een goede toekomst voor agrarisch Rheden. Dat betekent volgens D66 wel dat er een integraal plan moet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2010

Sociaal beleid: Schaven, snijden of sparen?

D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij vertrouwen erop dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Maar we reiken de helpende hand als dat niet lukt. Van mensen die kunnen werken verwacht D66 een actieve bijdrage aan de maatschappij. Kan iemand echt niet werken, dan krijgt…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 januari 2010