Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe lijstrekker Erik Roumen stelt zich voor

Ik ben Erik Roumen en woon ruim 15 jaar in Velp, daarvoor heb ik in Arnhem gewoond.

Sinds 2014 ben ik namens D66 raadslid. Daarvoor heb ik een jaar meegelopen met de fractie. In deze raadsperiode (2018-2022) mag ik ook fractievoorzitter zijn.

 

Graag wil ik verder voor nog een raadstermijn en stel ik mij verkiesbaar als lijsttrekker .

Ik vind het belangrijk dat het gedachtegoed van D66 in de gemeenteraad van Rheden vertegenwoordigt is.

 

Wij, de leden van D66, schrijven het verkiezingsprogramma (en stellen het vast). Daarin benoemen we de speerpunten waar we voor willen gaan! …en die zal ik zeker uitdragen en mij er hard voor maken!

 

Los van het komende verkiezingsprogramma en de speerpunten.  Als ik nu kijk welke opgaven er voor de gemeente Rheden en de regio spelen, dan is er nog veel werk voor ons te doen.

Als voorbeeld noem ik wat onderwerpen:

de energietransitie: de snelheid (urgentie) maar ook dat iedereen mee kan doen

wonen: verschillende woonvormen, betaalbaarheid, ruimtelijke inpassing, doelgroepen

biodiversiteit: Nederland scoort het slechts qua biodiversiteit in Europa; Rheden als ‘groene gemeente’ kan en moet nog meer doen.

 

In de huidige raadsperiode zie ik steeds vaker dat besluiten op dringende vraagstukken doorgeschoven worden. Deels omdat er weerstand uit de samenleving komt dat ongemak met zich meebrengt. En deels omdat besluiten verder dragen dan één raadsperiode.

 

Voor mij zijn dit geen redenen om niet tot besluitvorming te komen. Ik vind dat we onze verantwoording moeten nemen, dat het uitstellen van besluitvorming niet (meer) kan en dat we verder naar de toekomst moeten kijken, waar we als gemeente willen zijn in 2040.

 

Juist vanwege deze verantwoording wil ik als samen de nieuwe fractie, samen met de leden van D66 en samen met anderen met dezelfde ‘drive’ hier een verdere toekomstbestendige invulling aan geven.

 

Om een richting uit te zetten waar we als Rheden naar toe zouden moeten. Nu voorsorteren is van belang. Dit wil ik graag in de campagne uitdragen, …daarom wil ik jullie lijsttrekker zijn!

 

Alvast dank voor jullie vertrouwen,

 

Erik

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021