Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwsbrief van Wethouder Dorus Klomberg

Van de wethouder

Nog 5 maanden te gaan en dan zijn er verkiezingen. Hoewel er nog enkele interessante onderwerpen komen, misschien ook tijd om terug te kijken. Van de vele portefeuilles die ik heb zijn voor mij financiën en duurzaamheid bij verre het belangrijkst. Op deze twee ga ik wat verder in.

Bij de start van de collegeperiode wisten we dat de gemeentelijke financiën onder druk stonden. Maar al snel bleek dat deze slechter waren dan we bij de onderhandelingen dachten. Met name de oplopende kosten in de jeugdzorg en de WMO zorgden ervoor dat we de eerste jaren met negatieve resultaten moesten afsluiten. Na twee jaar bezuinigingen waarbij wij pijnlijke ingrepen hebben moeten doen, ziet het er voor de komende jaren voor het eerst weer positief uit. Positief in die zin dat in een volgende collegeperiode weer middelen beschikbaar hebben om nieuw beleid uit te voeren. En deze middelen hebben we zeker nodig voor de grote problemen bij wonen, de energietransitie en de jeugdzorg. Ik ben blij dat ik als wethouder financiën krachtig heb ingezet op het weer op orden hebben van de begroting. Een evenwichtige begroting die ruimte geeft om in de komende jaren onze D66 doelstellingen te verwezenlijken.

Daar kom ik direct op het twee onderwerp, duurzaamheid. In het coalitieakkoord is vooral dankzij D66 veel aandacht besteed aan duurzaamheid, en dan bedoel ik ook de hele klimaatopgave. In de afgelopen jaren hebben we behoorlijke stappen gezet. Zo hebben we bijvoorbeeld leningen ingesteld ter ondersteuning van duurzaamheidsmaatregelen van onze inwoners, een voorlichtingscampagne gestart om onze inwoners bewust te maken klimaatverandering en beleid gemaakt op welke wijze zonnepanelen en windmolens kunnen worden ingepast in onze mooi omgeving. Zowel bij inwoners als op het gemeentehuis merk ik dat veel mensen het onderwerp lastig vinden. Voor een deel omdat het altijd ‘extra’ geld kost en voor een deel omdat men (nog) niet overtuigd is van het probleem. Voor wat betreft de inwoners ga ik een burgerforum inrichten. Dit burgerforum moet antwoord geven op de vraag hoe wij in Rheden kunnen bijdragen aan het tegen gaan van de klimaatverandering. Mijn inzet is: verhoging van begrip en urgentie en vervolgens komen met gerichte maatregelen in onze gemeente. Op het gemeentehuis ga ik steeds mee inzetten op ‘total cost of ownership’; d.w.z. niet alleen de kosten van vandaag moeten worden gezien maar ook de opbrengsten van vandaag en vooral morgen en overmorgen. Immers duurzaamheidsmaatregelen doen we niet alleen voor nu, juist niet!

Tot slot, twee kleine onderwerpen die mij zelf aan het hart gaan. Ten eerste is dat zwerfafval. Ik heb gemerkt dat dit een hardnekkig probleem is. Veel van onze inwoners zien de openbare ruimte als één grote afvalbak. Ik erger mij daar vreselijk aan, niet allen omdat ik zie dat talloze vrijwilligers vervolgens bezig zijn om dit weer op te ruimen. Vooral omdat zwerfafval de omgeving verpauperd en het slecht is voor het milieu. Een onderwerp met grote ergernissen, en waar ik mij voor inzet om het tegen te gaan. Het tweede betreft energiearmoede. Steeds meer mensen vinden het moeilijk of zijn niet meer in staat om hun energierekening te betalen. Energie is één van de basisbehoeften en we moeten zorgen dat deze betaalbaar blijft. Momenteel worden in Den Haag maatregelen overwogen om de nood te linderen. Vanuit mij portefeuille duurzaamheid kom ik binnen enkele weken met een subsidiemaatregelen waarmee inwoners eenvoudig isolatiemateriaal ed. kunnen aanschaffen zodat zij thuis zelf aan de slag kunnen om het energieverbruik te verminderen. Goed voor de portemonnee en voor vermindering van de CO2 uitstoot.

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Een spannende campagne tijd komt eraan. Ik doe in ieder geval mee. Ik hoop jullie ook.

 

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2021