Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord Dorus Klomberg

Dorus Klomberg

Kansen voor Rheden

Onze wereld verandert razendsnel, zelfs sneller dan ooit tevoren. Veranderingen worden vaak als bedreigend ervaren en de neiging is dan om je daar tegen te verzetten. Wij zijn van mening dat je (onomkeerbare) veranderingen juist moet omarmen om de samenleving beter te maken; in Nederland, in Gelderland en in Rheden. Hoewel we het in Rheden nu goed hebben, dwingen de veranderingen in onze wereld ons ook om in Rheden dingen anders doen. Ons verkiezingsprogramma gaat daarover.

Een aantal van onze inwoners staat aan de zijlijn. Eenzaam zijn, geen werk hebben en laaggeletterd zijn, hindert hen met het volwaardig meedoen in hun directe omgeving. Wij zien kansen voor wijkgericht werken. Wij willen inwoners in hun vertrouwde omgeving houden. Wij bieden opleidingen en hulp bij het zoeken naar werk om inwoners weer te laten meedoen.

De inwoner van Rheden wil steeds meer actief betrokken worden bij het bestuur en de politiek. Voor veel van hen is de huidige manier van betrekken niet meer voldoende. De inwoner wil zelf meer verantwoordelijkheid voor wat in zijn omgeving staat te gebeuren. Met partnerschap van gemeente en inwoner en het geven van het recht op het eigen initiatief geven wij de inwoner de kans om die verantwoordelijkheid te pakken. Het vroegtijdig betrekken van de burger en transparantie over onze plannen, horen daar onlosmakelijk bij.

Het is belangrijk dat Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs haalt. Wij kunnen hier actief aan bijdragen door binnen onze gemeente meer nieuwe energie op te wekken. Een betere afvalscheiding en zuiniger omgaan met de aanwezige energiebronnen helpen ook. Met deze kansen zorgen wij voor een vermindering van de belasting van het milieu.

Wij geloven in de Rhedense samenleving. Wij willen onze inwoners een aantrekkelijke leefomgeving bieden. Wij stimuleren een veerkrachtig Rheden, waar de inwoners nu en in de toekomst voor elkaar en de omgeving zorgen, hand in hand met de gemeente. En deze zorg is gericht op vooruitgang en behoud van het goede.

In het verkiezingsprogramma vindt u onze ideeën voor de komende raadsperiode. Ik vraag uw steun voor deze ideeën; ideeën die kansen bieden om Rheden nog beter te maken. Samen staan we sterker.

Dorus Klomberg,
Lijsttrekker D66 Rheden

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2021