Steun ons en help Nederland vooruit

Nicole Olland

Oud-wethouder

Portefeuille wethouder:
Ruimte, Bouwen, Cultureel erfgoed, Natuur, Recreactie en toerisme, Milieu en duurzaamheid;
Projecten ‘IJssellijn’, ‘Groene Vallei’ en ‘Traverse Dieren & Stationsomgeving’;
Dorpswethouder De Steeg en Laag-Soeren.

Als wethouder maak ik deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden. Dat is het dagelijks bestuur. In mijn werk focus ik me op de leefomgeving van onze inwoners. Denk daarbij aan bouwen en wonen, maar ook duurzaamheid, cultureel erfgoed, natuur, water en milieu – belangrijke thema’s voor D66. Ook de Traverse Dieren behoort tot mijn takenpakket. De komende tijd ondergaat Dieren ingrijpende veranderingen. Daar zullen inwoners en passanten veel van merken. Zo wordt de doorstroombaarheid van het verkeer sterk verbeterd en wordt het makkelijker om  gebruik te maken van Dieren als Intercitystation. Dat is niet alleen goed voor Dieren, maar ook de regio daaromheen; als D66-er kijk ik graag over de grenzen heen.

Ik sta als D66-er voor het maken van keuzes voor nu en de toekomst, zodat onze Rheden ook over 20 jaar een prettige leef- en werkomgeving is. Zo zijn en blijven wij tegen intensivering van het goederenvervoer over de IJssellijn. En zijn wij vóór investeren in een groene economie en koesteren onze prachtige Veluwezoom. Dit betekent het steeds weer zoeken naar de balans tussen (economische) ontwikkelingen en de impact die dat heeft.

Soms moeten er besluiten worden genomen die verschillende belangen raken. Vanuit het D66 gedachtegoed van inbreng en participatie streef ik in mijn werk naar het zoveel mogelijk combineren van verschillende belangen. Daarvoor is het van belang dat uw gemeentebestuur weet wat u als inwoner er van vindt. Als u tègen bent, maar ook als u vóór een plan bent! Want de mensen die het er niet mee eens zijn, weten de weg naar de inspraak wel te vinden. Maar als u het ergens mee eens bent, horen wij dat ook graag!

In 2016 staan nadrukkelijk op de agenda: versterken van ons recreatief-economisch potentieel, duurzaamheid en de combinatie van (thuis)wonen en zorg. Dit zijn onderwerpen die ons allen aangaan. En waarbij inwoners, ondernemers en de gemeentelijke overheid dus goed moeten samenwerken om de juiste keuzes te maken voor nu èn de toekomst. D66 gaat samen met u voor een duurzame toekomst!