Steun ons en help Nederland vooruit

Agrarische sector

Wij streven naar natuurinclusieve landbouw in een duurzame voedselketen. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en voedselsysteem. Deze vorm van landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit. Zo wordt de voedselproductie minder belastend. Wij willen dat de voedselproductie minder belastend en omgevingsvriendelijker wordt in vergelijking met landbouw die enkel gericht is op productoptimalisatie. Dit vergt niet alleen een transitie van voedselproductie, maar ook een verandering van de voedselindustrie en de wensen van de consument.

  • D66 wil het bewustzijn van het belang van een duurzame voedselketen vergroten, onder meer
    door initiatieven zoals agrarische natuurverenigingen, schoolexcursies naar (biologische)
    boerderijen en boerderijwinkels met streekproducten te stimuleren;
  • Wij willen werken aan een betere controle op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018