Steun ons en help Nederland vooruit

Basisscholen

In veel wijken staan scholen. Kinderen en jongeren bezoeken deze scholen, die het bezoeken waard moeten zijn. Het onderwijs moet de jeugd uitdagen zich te ontwikkelen en elk kind een passende plek bieden.

  • D66 vergroot kansengelijkheid door het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen,
    zowel voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand als voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;
  • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) kan worden verbeterd in onze gemeente. Wij betrekken hierbij ook het basisonderwijs;
  • Leerlingenvervoer blijft behouden (veilig naar de gymlessen);
  • Wij handhaven de inzet van gemeentelijke logopedie;
  • In elk dorp wil D66 minimaal één basisschool, ook als dit extra geld kost.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018