Steun ons en help Nederland vooruit

Buurtinitiatieven

De gemeente geeft steeds meer ruimte voor buurtinitiatieven. Dit vereist een meer open houding.
Wij willen deze open houding verder ontwikkelen. Wij willen dat de gemeente mensen stimuleert om elkaar te helpen. Waar dat niet kan, speelt de gemeente een rol. De gemeenteraad bepaalt het beleid door kaders te stellen en laat uitvoering zo veel mogelijk over aan de inwoners. De gemeenteraad maakt geen beleid waar geen behoefte aan is. D66 stimuleert klimaatadaptieve openbare ruimtes die gebruikt kunnen worden als aantrekkelijke speeltuin of ontmoetingsplek voor jong en oud en uit verschillende culturen.

  • Wij zetten in op inwoners- en overheidsparticipatie;
  • Leden van het college van B&W en ambtenaren werken regelmatig op locatie (dorpshuizen,
    scholen, sportkantines, etc.) om de afstand tussen inwoners en het bestuur te verkleinen;
  • Buurtpreventie wordt door gemeente en politie actief ondersteund;
  • Wijkagenten zijn beschikbaar voor de wijken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018