Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire Economie

Economie is belangrijk voor de gemeente Rheden. Denk hierbij aan het vestigingsklimaat voor (agrarische) bedrijven, recreatie en werkgelegenheid. Daarbij zien we dat economische modellen anders ingevuld moeten worden. Alle menselijke activiteit draait op wat de aarde ons geeft. De capaciteit van onze aarde kent echter haar grenzen. De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar grondstoffen blijft toenemen, terwijl de beschikbare hoeveelheid ruimte en grondstoffen alleen maar afneemt. Op dit moment gebruiken we onze grondstoffen en fossiele brandstoffen nog te vaak alsof ze onuitputbaar zijn. We maken producten zo goedkoop mogelijk en gooien die na gebruik te vaak weg.

Om hier verandering in te brengen is een ander economisch model nodig, zoals circulaire economie.
Hierbij gaat het om het maximaliseren van hergebruik en minimaliseren van waardevernietiging. Het gaat om meer dan alleen ‘hergebruik’. Om een circulaire economie te kunnen realiseren, moeten we niet alleen onze manier van produceren en consumeren veranderen, maar vooral ook onze manier van denken. Slim ontwerpen (minder grondstoffen), bewust gebruik (producten gaan langer mee) en meer en beter hergebruik.

  • Er wordt een kennisgroep opgestart van ondernemers die hun kennis delen met betrekking
    tot circulaire economie;
  • Wij willen dat de gemeente voor haar inwoners een inspirerend voorbeeldenboek over de
    circulaire economie uitbrengt;
  • Stimulering van een deeleconomie, bijvoorbeeld door het inzetten van deelauto’s;
  • Circulaire economie is uitgangspunt voor al het handelen van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018