Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie

De energietransitie en het aanpassen aan het klimaat dat verandert, vraagt ook dat wij accepteren
dat onze leefomgeving verandert. Voor Nederland is dat niet nieuw. Wij maken immers al eeuwen
gebruik van onze omgeving om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door veenontginningen,
mijnbouw in Limburg en windmolens in de polders. Ook in Rheden zal de energietransitie zichtbaar worden. Het is onze uitdaging om dat vorm te geven op een Rhedense schaal en manier. Ons hart klopt sneller door wind-, water- en zonne-energie in een nieuwe economie. Wij zetten ons in om dit verder mogelijk te maken; samen met onze inwoners en ondernemers zoals het postcoderoos-project (inwoners in een aangrenzend postcodegebied kunnen participeren in een project zoals een collectief zonnedak). Wij kiezen voor hernieuwbare energie en zijn (uiteraard) voor een verbod op winning van schaliegas.

 • Wij pleiten voor de plaatsing van vijf windturbines in onze gemeente, omdat de
  energietransitie niet zonder windenergie kan. Wij willen wel dat dit in overleg met
  omwonenden en onder goede voorwaarden gebeurt;
 • D66 wil energiecorporaties stimuleren energie op te wekken, waarbij de lusten en de lasten
  van een duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld door een windturbine) worden gedeeld.
  Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het uitgeven van aandelen;
 • Wij stimuleren de aanleg van zonnepanelen op openbare gebouwen, zowel voor eigen gebruik
  als voor het beschikbaar stellen van postcoderoosprojecten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018