Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame samenleving

Wij zien de klimaataanpak als een kans voor onze inwoners en ondernemers op het gebied van
saamhorigheid en burgerkracht. Door samen energie te produceren, worden bestaande structuren en patronen (die de echte energietransitie in de weg staan) doorbroken. D66 neemt het initiatief door particulieren aan te moedigen meer in de eigen energievoorziening te investeren. Bijvoorbeeld door het voor mensen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken om op lokaal niveau energie op te wekken.

  • Wij stimuleren architecten, ontwerpers, aannemers en hoveniers om met idee├źn te komen die
    bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Zo werken we samen naar een groene economie;
  • Een klankbordgroep wordt ingericht om energiebesparing bij bedrijven verder te stimuleren.
    Het doel is om elkaar beter te vinden, onder meer door betere begeleiding, kennisoverdracht
    en handhaving. Dit wordt bekrachtigd door een convenant.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018