Steun ons en help Nederland vooruit

Eenzaamheid

Veel mensen voelen zich minder of niet verbonden met hun omgeving en zijn eenzaam. Eenzaamheid komt voor bij mensen uit alle leeftijdsgroepen, maar het betreft relatief veel ouderen. Bij eenzaamheid is er steeds minder contact met anderen. Er is inzicht nodig in de mate van eenzaamheid binnen onze gemeente: waar, wie en waarom zijn de vragen.
Wij richten ons op het opstellen van een actieprogramma dat eenzaamheid tegengaat. Speerpunten zijn: het versterken van aandacht van inwoners onder elkaar, het herkennen van zorgwekkende eenzaamheid door andere inwoners en het ondernemen van concrete acties om eenzaamheid weg te nemen, zoals een ouderenmaatschappelijk werker in wijkteams.

 • D66 wil aandacht voor eenzaamheid binnen alle leeftijdsgroepen;
 • De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol bij het signaleren van eenzaamheid en
  verdient onze steun;
 • De gemeente werkt met kleine, overzichtelijke organisaties die aandacht hebben voor de
  sociale omgeving;
 • Het 70+ huisbezoekproject wordt voortgezet en uitgebreid door dit elke vijf jaar te doen, zo
  dat problemen tijdig worden gesignaleerd;
 • Wij continueren het regelmatig samenbrengen van mensen, bijvoorbeeld door gezamenlijk te
  eten. Hierbij zoeken wij samenwerking met sport- en buurtverenigingen. Maatschappelijke
  organisaties kunnen hier een rol bij spelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018