Steun ons en help Nederland vooruit

Energieneutraal

Wat D66 betreft krijgt klimaatadaptatie bij ruimtelijke plannen een vaste plaats. D66 vindt het belangrijk om vanaf nu klimaatadaptief te handelen, zodat onze gemeente in 2040 klimaatbestendig en water- en hitterobuust is ingericht en wordt beheerd. Wij willen het vastgoed van de gemeente en de openbare ruimte klimaatbestendig maken voor 2025.

 • Wij gebruiken reconstructies/renovaties (openbare ruimte en riolering) voor het uitfaseren
  van aardgas. Alle woningen en gebouwen dienen in 2040 toekomstbestendig te zijn, dat wil
  zeggen energieneutraal en aardgasloos. Nieuwe woningen worden vanaf nu al
  energieneutraal en aardgasloos gebouwd;
 • D66 maakt verregaande afspraken met woningcorporaties om hun woningbezit
  te verduurzamen;
 • D66 wil de leges verder vergroenen om zo duurzaam bouwen en initiatieven voor duurzame
  energieopwekking verder te stimuleren en te versnellen;
 • Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met de woningbouwcorporaties en
  huurdersverenigingen over het bieden van de mogelijkheid zonnepanelen te huren of
  te kopen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018