Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen

D66 is voor een goed fietsnetwerk. Wij willen snelle fietspaden voor woon-werk verkeer en schoolverkeer, maar ook fietspaden langs bijzondere plekken in onze gemeente voor recreanten. D66 vindt het vreemd dat fietspaden langs de IJssel zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde niet doorlopen. Op veel andere plekken in Nederland is het wel mogelijk langs rivieren te fietsen. Ons inziens biedt een doorlopende, aantrekkelijke fietsroute langs de IJssel mogelijkheden om de bezoekersstroom tussen de Veluwe en de uiterwaarden te stimuleren. De IJssel wordt dan ook meer
zichtbaar in onze gemeente.

 • Doortrekken van het fietspad aan de Noordzijde van de IJssel, langs Rheden naar de
  Havikerwaard om een boost te geven aan de bereikbaarheid en belevingsmogelijkheden van
  de IJsseloevers en het toerisme;
 • Goede fietsenstallingen in de hoofdstraat van Velp en bij het Callunaplein in Dieren stimuleren
  inwoners om met de fiets te komen winkelen;
 • In overleg met lokale ondernemers willen wij een wit fietsenplan (deelfiets) ontwikkelen;
 • Het snelfietspad Dieren – Arnhem moet snel wordt gerealiseerd;
 • D66 stimuleert het gebruik van de fiets door het bieden van goede, veilige en snelle
  fietspaden. Een ander systeem van het gebruik van stoplichten en lichtgeleidingssystemen kan
  hier een bijdrage aan leveren (denk aan bochten, voorrang, e.d.);
 • Wij willen duurzame verlichting langs (een deel van) de fietspaden, zoals bijvoorbeeld op de Doesburgse en Ellecomsedijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018