Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid

D66 is voorstander van een gedegen financieel beleid. Het gaat niet alleen om het heden, maar ook om de toekomst. In de toekomst willen wij door kunnen gaan met succesvol gebleken beleid. Ook willen wij dat de gemeente de uitgangspunten van de circulaire economie expliciet als uitgangspunt
toepast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en dat de gemeente haar eigen (circulair) handelen zichtbaar maakt.

 • Wij willen dat de gemeente monitort op basis van levenskwaliteit en duurzame
  ontwikkelingen en niet alleen op basis van financieel gedreven methodieken en systemen;
 • Lokale lasten mogen niet meer stijgen dan tot aan het Gelders gemiddelde. Een uitzondering
  wordt gemaakt bij het vergroenen van belastingen. Wij willen dat de begroting duidelijk
  inzicht geeft in welk doel bereikt moet worden en welke kosten dit met zich meebrengt;
 • Wij maken doelbelasting inzichtelijk door aan te geven wat er met de belasting wordt gedaan
  en wat er voor terugkomt naar de belastingbetaler (bijvoorbeeld hondenbelasting);
 • Doelbelasting (zoals de hondenbelasting) moet gebruikt worden voor het direct verband
  houdende doel. Indien dit niet het geval is, moet er meer zichtbaar terug komen naar de
  belastingbetaler of het tarief worden aangepast naar de werkelijke kosten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018