Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Openbaar gebied

Onderhoud van stoepen, wegen en paadjes mag wat ons betreft maatwerk zijn. Een stoep bij een verzorgingshuis moet goed begaanbaar zijn; een paadje naar het bos mag bijvoorbeeld wat minder strak zijn.

  • Goed begaanbare trottoirs en andere delen van de openbare ruimte zijn belangrijk voor de
    veiligheid van onze inwoners. Het onderhoud wordt afgestemd op de functie en het gebruik;
  • Wijken ontvangen meer budget om zelf meer onderhoud in de wijk te verrichten;
  • Wij gaan zwerfafval tegen en stellen afvalbakken beschikbaar bij de uitgang van parken en
    sponsoren afvalbakken op andere plaatsen;
  • D66 gaat door met de splitsing van huisafval (plastic, groen en overig afval);
  • In de gemeente komt aandacht voor openbare, genderneutrale toiletten;
  • Er komen mogelijkheden tot gereglementeerd adopteren van groenvoorzieningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018