Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Cultuur

D66 is blij met de belangrijke culturele initiatieven in de gemeente Rheden. Denk daarbij aan RIQQ, De Spelerij/De Uitvinderij, de bibliotheken en de vele culturele organisaties. Veel mensen genieten van voorstellingen, exposities en schilder-, muziek- en danslessen. Kunstvormen als deze stimuleren
een open blik. Het verbroedert, biedt kansen, verbindt of is een rustpunt. Het biedt kinderen de mogelijkheid te worden wie zij zijn en ontwikkelt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. D66 vindt het dan ook belangrijk om de ontwikkeling van creatief talent van kinderen te stimuleren en biedt kinderen van minder verdienende ouders ook mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten.
In de drie grootste dorpen moet een podiumvoorziening beschikbaar zijn voor zangkoren, harmonieorkesten en toneel- en dansverenigingen. D66 ondersteunt gemeenschappelijke dorps- of cultuurhuizen, zodat de ruimte efficiënt kan worden gebruikt. In de drie grootste dorpen zetten wij in op handhaving van een bibliotheekvoorziening.

 • D66 zet in op samenwerking binnen één dorps-/cultuurhuis (theater, ouderensoos,
  bibliotheek, kinderopvang, tentoonstellingsruimte, zalencentrum, etc. ). Dit zorgt voor sociale
  en culturele kruisbestuiving en bespaart ruimte;
 • D66 biedt beginnende kunstenaars een podium;
 • Ondersteunen van de podiumvoorzieningen Studio 26 in Velp en Theothorne in Dieren;
 • Stimuleer creatief talent van kinderen door samenwerking tussen verschillende culturele
  organisaties en het onderwijs;
 • Streef naar een aanbod dat voor alle burgers interessant en uitdagend is; cultuur is voor iedereen;
 • Betrek inwoners vooraf bij de keuze van beeldende kunst in de buitenruimte;
 • De gemeente faciliteert de creatieve sector door bijvoorbeeld flexibel te bestemmen of door
  industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes beschikbaar te stellen.
 • Eigen inkomsten van een culturele instelling worden meegewogen bij subsidieverlening;
 • D66 wil niet dat politiek of gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of
  toelaatbaarheid van kunst uitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan heeft
  inhoudelijke oordeelsvorming door een onafhankelijke commissie de voorkeur;
 • Wij stimuleren behoud van cultuurhistorische locaties in de gemeente Rheden, onder andere
  door stimuleren van bezoekersmogelijkheden;
 • Wij willen monumentendag behouden;
 • Bevorderen van economische activiteiten rondom cultuurhistorische locaties (door bijvoorbeeld oude kwekerijen in ere te herstellen en er een koffiehuis te vestigen);
 • Landgoederen verdienen ondersteuning. Zij zijn van grote waarde voor onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018