Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Gelijkheid

D66 is een sociaalliberale partij. Dat betekent dat wij streven naar gelijkheid om te kiezen. Wij noemen dat keuzegelijkheid in vrijheid. Mensen zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig. Wij willen dat mensen gelijkwaardig worden aangesproken en dat hen gelijke kansen wordt geboden.
Wij respecteren ieders persoonlijke invulling van zijn of haar leven, alleen beperkt door het recht en het botsen met de rechten en persoonlijke levens van andere inwoners. D66 koestert de verschillen tussen mensen als de essentie van een levende samenleving. D66 rekent mensen af op hun gedrag,
niet op hun meningen.
De emancipatie in Nederland is nog lang niet ‘af’. Onderwijs kan ook hier weer een bijdrage aan leveren.

  • Acceptatie van (seksuele) diversiteit;
  • Uitdragen van het regenboogakkoord in de gemeente Rheden;
  • Verhoog het bewustzijn van het belang van diversiteit;
  • D66 neemt initiatieven om discriminatie tegen te gaan;
  • Verzorgen van extra taalonderwijs aan kinderen en hen die dat nodig hebben om mee te
    kunnen doen in onze samenleving;
  • Stimuleer goed buurmanschap als middel bij integratie van nieuwe Nederlanders;
  • Stimuleer ontwikkeling van mensen, waardoor hun mogelijkheden om te kiezen toenemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018