Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor werk

Het is voor mensen met een bijstandsuitkering of met een psychische- of verstandelijke beperking vaak lastig om werk te krijgen. Met de nieuwe Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden om mensen die kunnen werken, maar dit niet zonder een steuntje in de rug redden, aan het werk te helpen. Wij zetten het in gang gezette beleid onder de titel ‘Meedoen’ voort. Wij houden de gemeente Rheden aan haar verplichting om binnen de gemeentelijke organisatie het opgelegde quotum aan participatieplaatsen te creëren. Wij ondersteunen vooralsnog de deelname van de gemeente Rheden aan het nieuw opgerichte (Sociale) Werkbedrijf Arnhem (Scalabor). Wij willen, samen met de ondernemers in de gemeente (en directe omgeving), beleid ontwikkelen dat er toe leidt dat zo veel mogelijk inwoners vanuit de bijstand mee gaan doen in het reguliere arbeidsproces.
Dit naar ieders vermogen en zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

 • Inwoners worden gestimuleerd om vanuit de bijstand (meer) vrijwilligerswerk te doen, zodat
  de betreffende inwoner relevante werkervaring opdoet, zijn netwerk uitbreidt en daarnaast
  een bijdrage levert om het groeiende tekort aan vrijwilligers op te vangen. Ook voorkom je
  hierdoor dat mensen in een sociaal isolement geraken;
 • D66 wil het inwoners in de bijstand toestaan om opleidingen te volgen, mits dat de kans op
  werk vergroot. Wij passen daarvoor sollicitatieverplichtingen aan;
 • Wij nemen het initiatief voor een pilot ‘Bijverdienen in de bijstand’ (zoals in andere
  gemeenten al in de praktijk wordt uitgevoerd);
 • Mensen die in de WW zitten of geen vast inkomen hebben, krijgen begeleiding aangeboden
  om te voorkomen dat men in de bijstand komt;
 • Voor die groep bijstandsgerechtigden, die niet reageert op positieve prikkels, maken wij
  gebruik van de wettelijke mogelijkheden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018