Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkgericht werken

Wij vinden de wijk belangrijk. In de wijk wonen en werken mensen. In de wijk bevinden zich straten, groenzones, speelgelegenheden, woningen, scholen en bedrijven. Alle wijken samen vormen onze dorpen en alle dorpen vormen gezamenlijk onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat onze wijken robuust zijn. D66 vindt een wijk robuust als deze tegen een stootje kan. Een robuuste wijk is een wijk waar mensen met initiatieven komen om hun wijk te verbeteren en men oog heeft voor elkaar.
Werken in wijkteams is voor D66 het uitgangspunt. Straatcoaches, wijkagenten en wijkverpleegkundigen zijn onlosmakelijk met het wijkgericht werken verbonden.

  • Wij zijn voor decentralisatie van budgetten, zodat in iedere wijk initiatieven kunnen
    worden gestimuleerd;
  • Wij stimuleren activiteiten in dorpshuizen, zoals het repaircaf√© en huiswerkondersteuning;
  • Wij stimuleren activiteiten vanuit het Social Impactfonds (dit zijn sociale investeringen door
    ondernemers aan organisaties die sociale en duurzame doelen nastreven en ook rendement opleveren);
  • Wij gaan verpaupering in de wijken tegen;
  • D66 wil inzet van jongeren- en straatcoaches in Velp-Zuid, het dorp Rheden en Dieren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018