Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatverandering

Klimaat is een belangrijk onderwerp. Wij moeten ons bewust zijn van de urgentie en van de
maatregelen die wij zelf kunnen nemen om gevolgen van klimaatverandering te beperken. Inwoners moeten goed geïnformeerd zijn. Daar ligt ook een taak voor de lokale overheid. Denken in kansen kan ons helpen om vooruit te komen, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor duurzaam en klimaatadaptief wonen te onderzoeken.
Wij zijn voor praktische campagnes zoals ‘stoeptegel eruit, plant erin’. Op die manier worden
inwoners zich er van bewust hoe gemakkelijk het is om zelf ook wat te doen aan de gevolgen van
klimaatverandering.

 • Wij stimuleren basisscholen om een lesprogramma te verzorgen over klimaatverandering en
  de gevolgen hiervan op onze leefomgeving, zodat kinderen hierover meer
  bewustzijn ontwikkelen;
 • Wij geven een vervolg aan ‘de dag van de duurzaamheid’ en bieden lesprogramma’s aan
  scholen aan;
 • Scholen krijgen de mogelijkheid om een adviesrapport op te stellen voor het doorvoeren van
  energiebezuinigende maatregelen.

D66 vindt dat bij de inrichting van huisvesting, maar zeker ook bij de inrichting van de openbare
ruimte rondom seniorenwoningen en verzorgingshuizen, rekening gehouden moet worden met
verhitting. De nachttemperaturen nemen toe, vooral in de grotere dorpen zoals Velp en Dieren. Met name ouderen hebben meer last van de lange, warme periodes in de zomer. Dan kan hittestress ontstaan.

 • Bij aanpak van openbare ruimte wordt 20% minder verhard. Bij nieuwbouw wordt rekening
  gehouden met windrichtingen in verband met verkoeling en tocht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018