Steun ons en help Nederland vooruit

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groeiend probleem in onze samenleving. In onze gemeente zijn tussen de 8% tot 11% van de inwoners te kwalificeren als laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het lezen van post of andere ontvangen geschriften, zoals recepten voor medicijnen. Hierdoor ontstaan niet alleen administratieve en financiële problemen, maar ontstaan er ook gezondheidsrisico’s, zoals onjuist medicijngebruik. Het probleem krijgt nog onvoldoende aandacht, terwijl de gevolgen voor de mensen groot kunnen zijn. Wij willen dat de gemeente de regierol op zich neemt en samen met maatschappelijke organisaties en gemeentelijke diensten alle laaggeletterden benadert.

  • Wij verlagen het percentage laaggeletterden onder andere door het ondersteunen van
    initiatieven van particulieren en onderwijsinstellingen, zoals het Taalhuis in Dieren of het
    creëren van taalvrijwilligers;
  • Laaggeletterden krijgen hulp om (digitale) post te begrijpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018