Steun ons en help Nederland vooruit

Levensloopbestendig wonen

Ook de levensverwachting van de mens speelt een rol in het woningvraagstuk. Mensen worden steeds ouder en in onze gemeente wonen relatief veel ouderen. Dat betekent dat de behoefte aan woonvoorzieningen voor ouderen meer dan elders zal toenemen. Wij willen hierop voorbereid zijn.

  • Levensloopbestendige aanpassingen van bestaande woningen worden uitgevoerd, waardoor
    inwoners langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen;
  • Organisaties en maatschappelijke instanties krijgen meer ruimte om wonen en zorg te
    combineren, ofwel wij kiezen voor een praktische benadering binnen de WMO.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018