Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale democratie

D66 versterkt de lokale democratie door ruimte te geven aan initiatieven van inwoners om mee te denken, praten en doen. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals de organisatie van een G1000, ‘Right to Challenge’ of de coöperatieve wijkraad. Voorbeelden, ideeën en projecten die bij andere gemeenten bekend zijn, kunnen hierbij worden betrokken en uitgevoerd (verzameld op platforms ‘Democratie Challenge’ en ‘Doe-Democratie’).
Verder wordt het programma ´Ik buurt mee´ uitgebreid met het beschikbaar stellen van een buurtbudget direct aan de inwoners. Wij willen de gemeenteraad dichter bij de inwoners brengen door themabijeenkomsten in wijken en dorpen te organiseren. Ook pleiten we voor een platform
waar inwoners rechtstreeks vragen kunnen stellen aan raadsleden. Vooral onze jeugd is mondig en heeft een mening over onderwerpen. Wij willen hen dan ook graag horen.

 • Wij onderschrijven dat een goed en actief werkende adviesraad sociaal domein onmisbaar is
  om burgers invloed te geven bij de totstandkoming van het sociaal beleid binnen de gemeente;
 • Wij willen dat de gemeente haar netwerken optimaal benut zodat innovatieve (circulaire)
  initiatieven een grotere kans van slagen hebben;
 • Wij willen dat de gemeente zelf ook innoveert bij eigen werkzaamheden en dienstverlening;
 • Wij willen een adviesgevende jeugdraad;
 • Wij roepen op tot een Right to Challenge. Dit is een vorm van overheidsparticipatie waarbij de
  gemeente inwoners uitdaagt taken van de gemeente over te nemen, omdat zij denken dat zij
  het slimmer, goedkoper of op een andere wijze beter kunnen doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018